ROD Paluch - Paluch - Warszawa - warto zobaczyć w iwaw
ROD Paluch


ROD Paluch

Zespół kilku ogródków działkowych w Warszawie, przecięty trasą szybkiego ruchu.

altanaaltanagrunty orne i sadygrunty orne i sadyklubklubstawstaw

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić to miejsce w Warszawie:

  • Ulice:   ulica Kinetyczna, ulica Ogrodników, ulica Paluch
  • Rok powstania:  1964-1974
  • Obszar MSI:  Paluch
  • Wysokość:   0 m
  • Funkcja:  rekreacyjna
  • Styl: 
  • Związane osoby:

Opis urbanistyczny:

Kompleks ogrodów działkowych na Paluchu w Warszawie zajmuje ogólną powierzchnię 82,93 ha, na której funkcjonuje co najmniej dziewięć Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W ogrodach tych użytkuje działki 2.418 warszawskich rodzin [13]. Są to ogrody: Paluch Miejski, Bohaterów Westerplatte oraz ROD Latawiec-Emeryci, założony w 1964 roku na powierzchni 5.33 ha (128 działek, w tym w części Latawiec o powierzchni 3.45 ha 83 działki i w części Emeryci o powierzchni 1.88 ha 45 działek), ROD Krokus, założony w 1964 roku na powierzchni 5 ha (162 działki), ROD Geoprojekt założony w 1964 roku na powierzchni 2.23 ha (51 działek), ROD Samopomoc Chłopska, założony w 1964 roku na powierzchni 3.20 ha (100 działek), ROD Tramwajarz założony w 1974 roku na powierzchni 3.36 ha (112 działek), ROD Kępa Służewiecka założony w 1964 roku na powierzchni 3.60 ha (101 działek) oraz ROD Obrońców Ochoty, założony w 1974 roku na powierzchni 2.40 ha (66 działek) [12][11]. Ponadto wskazywane są nazwy takie jak ROD Relaks-Paluch, założony w 1974 roku na powierzchni 2.74 ha (77 działek) [11] czy ROD Na Skraju [13].

ROD Paluch Miejski

W części na wschód od ul. Ogrodników znajduje się ROD Paluch Miejski (ul. Ogrodników #4). Zajmuje on 36.25 ha i na jego terenie znajduje się 1044 działek. Tym samym jest to największy ogród działkowy w Warszawie. 761 działek jest zelektryfikowanych, a do 641 jest doprowadzona woda pompowana z dwóch studni głębinowych. Na terenie ROD stoją cztery budynki oraz 861 altan ogrodowych [1].

W 1966 roku został utworzony tu pierwszy ogród działkowy Paluch I o powierzchni 22.32 ha z 610 działkami. Rok później wykonano meliorację ogrodu. W 1972 roku nastąpiło rozparcelowanie części terenów ogólnych, przez co liczba działek wzrosła do 744. W 1974 roku nastąpiła zmiana nazwy na obecną: ROD Paluch Miejski. W 1976 roku Urząd m.st. Warszawy podjął decyzję o rozszerzeniu terenu. Nowy obszar został nazwany Paluch II, a liczba działek wzrosła do 1024. W 1977 roku powstał budynek magazynowy, a w 1979 roku wybudowano pierwszą studnię głębinową i rozpoczęto budowę Domu Działkowca (który został oddany do użytku 28 września 1980 roku). W 2004 roku rozpoczęto wydawanie biuletynu Nasz Ogród. 8 kwietnia 2005 roku na terenie ogrodu ustawiono krzyż w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II. Wykonano też modernizację dachu Domu Działkowca i wodociągu, jednak w 2011 roku budynek zarządu został spalony.

ROD Bohaterów Westerplatte

Ogród ROD Bohaterów Westerplatte został założony w 1964 roku. Na powierzchni 21.56 ha znajduje się 629 działek [11]. Do ROD należą pomiędzy ul. Kinetyczną i południową obwodnicą Warszawy [2]. Obwodnica przecięła ogród na dwie części [10].

Jesienią 2014 roku nastąpiła próba wydzielenia należącego do PZD ogrodu działkowego Bohaterów Westerplatte jako stowarzyszenia działkowego Zielone Wzgórza [2]. Według PZD zebranie na którym podjęto uchwałę o wyodrębnieniu, było nieuprawnione. Ostatecznie sąd odmówił rejestracji stowarzyszenia Zielone Wzgórza i wpisu go do KRS [8]. Stanowisko prezes stowarzyszenia jest odmienne, w związku z czym trwa wzajemne obwinianie się i toczą się sprawy sądowe.

Obiekty, pomniki, tablice:


Obiekty, pomniki, tablice

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XVIII wiek i wcześniej:

W 1652 roku wieś Okęcie zakupił proboszcz drohicki i archidiakon pułtuski Paweł Petrykowski. Na terenach położonych pomiędzy Okęciem a Gorzkiewkami założył folwark Paluchy. W XVIII wieku majątek nabył adiutant królewski, generał Arnold Byszewski [3].

XIX wiek:

22 stycznia 1925 roku Rada Miejska, na wniosek Magistratu, podjęła decyzję o wykupieniu majątków Okęcie, Paluch oraz Służewiec z rąk dotychczasowych właścicieli pod budowę lotniska i obiektów sportowych [3].

Okres międzywojenny:


Okres międzywojenny

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:


II wojna światowa i Powstanie Warszawskie

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Odbudowa stolicy:


Odbudowa stolicy

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Czasy PRL-u:

Ogródki działkowe powstały na niezagospodarowanych terenach na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku [11].

Przemiany 1989-2000:


Przemiany 1989-2000

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XXI wiek:

11 sierpnia 2006 roku Wojewoda Mazowiecki wyznaczył przebieg drogi ekspresowej S2 m.in. przez teren ogrodów działkowych. Było to podstawą do częściowej likwidacji ogrodów: ROD im. Bohaterów Westerplatte (6.3761 ha), ROD Latawiec-Emeryci (0.9157 ha) i ROD Krokus (0.6243 ha). Na terenie ROD im. Bohaterów Westerplatte zlikwidowana została m.in. działka 744A, na której znajdowała się wiata ze stolarnią oraz działka 358A, na której znajdował się budynek administracyjny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypłaciła działkowiczom 273 odszkodowania w kwocie 13.8 mln zł oraz 27 października 2010 roku zapewniła ogród zamienny im. 30-lecia PZD w miejscowości Budy Strzyże, którego formalne przekazanie Polskiemu Związkowi Działkowców nastąpiło 10 stycznia 2012 roku. Ogród ten został wyposażony w pełną infrastrukturę: ogrodzenie, utwardzone aleje ogrodowe, energię elektryczną i wodę doprowadzoną do każdej działki. Przygotowano też miejsca postojowe dla samochodów oraz zbudowano nowoczesny Dom Działkowca [6]. Doprowadzono światłowód i zamontowano monitoring, a bramy (w pierwszym ROD w kraju) wyposażono w system automatycznego otwierania na dźwięk sygnału pojazdów uprzywilejowanych. Koszt budowy ogrodu zamiennego wyniósł prawie 7 mln. zł i znalazło się na nim 171 działek [4].

W 2010 roku z powodu niedrożnego systemu melioracyjnego znaczna część terenu stała pod wodą, gdyż dreny i odpływy nie były czyszczone od co najmniej 10 lat [9].

Trasa S2 (al. Legionów Piłsudskiego) została przeprowadzona przez tereny ogródków działkowych w latach 2011-2014.

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Teren ogrodów

[2001] Teren ogrodów (źródło)

Teren ogrodów

[2001] Teren ogrodów (źródło)

ROD Krokus

[2014] ROD Krokus (źródło)

ROD Krokus

[2014] ROD Krokus (źródło)

ROD Krokus

[2014] ROD Krokus (źródło)

ROD Krokus

[2014] ROD Krokus (źródło)

ROD Kępa Służewiecka

[2015] ROD Kępa Służewiecka (źródło)

Teren ogrodów

[2015] Teren ogrodów (źródło)

Plan - ROD Paluch Miejski

[2016] Plan - ROD Paluch Miejski (źródło)

ROD Na Skraju

[2018] ROD Na Skraju (źródło)

ROD Na Skraju

[2018] ROD Na Skraju (źródło)

ROD Paluch Miejski

[2018] ROD Paluch Miejski (źródło)

ROD Krokus

[2018] ROD Krokus (źródło)

Zaktualizowano: 02 - 2019