Kamienica Colonna-Walewskich - Śródmieście Południowe - Warszawa - warto zobaczyć w iwaw
Kamienica Colonna-Walewskich


Kamienica Colonna-Walewskich

Ta wyróżniająca się kamienica z początku XX wieku przetrwała II wojnę światową i do dzisiaj można oglądać jej modernistyczną bryłę. Od momentu jej wybudowania na parterze funkcjonuje zakład fryzjerski (w którym strzygł się m.in. Józef Piłsudski). Przechodząc obok warto zwrócić uwagę zwłaszcza na zróżnicowane okna, balkony we wnęce oraz zwieńczenie budynku.

muralmuralsklepsklepzabudowa śródmiejskazabudowa śródmiejska

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić to miejsce w Warszawie:

  • Ulice:   ulica Koszykowa, ulica Piękna
  • Rok powstania:  1904-1911
  • Obszar MSI:  Śródmieście Południowe
  • Wysokość:   27 m
  • Funkcja:  mieszkaniowa
  • Styl:  modernizm
  • Związane osoby: Piłsudski Józef

Opis urbanistyczny:

Kamienica Colonna-Walewskich (ul. Koszykowa #64 róg ul. Pięknej #47) to budynek o dwóch fasadach i podwójnym numerze [7]. Według niepewnego źródła został zaprojektowany przez architektów: Henryka Stifelmana i Stanisława Weissa) [11]. Zarówno od północy jak i od południa ma niesymetryczną fasadę, z obecnością wykuszy i balkonów. Na południowej fasadzie, od strony zachodniej, znajdują się dwa piony okien z gzymsem między piątym i szóstym piętrem. W części wschodniej pierwsze oraz drugie piętro kaskadowo wysuwają się nad ulicę. Od drugiego do piątego piętra w środkowej części umieszczono balkony (loggie), a po ich obu stronach wykusze z podwójną parą okien. Na wysokości szóstego piętra wyodrębniają się dwie półkoliste glorietty oraz balkon i niewielkie okna między nimi. Nad całością znajduje się trójkątny, falisty szczyt z trzema okrągłymi oknami. Fasada północna jest wizualnie podobna do południowej, jednakże balkony (a tym samym część wschodnia) jest dwukrotnie węższa. Dlatego od zachodu są trzy, a nie dwa piony okien i ostatni pion przy skraju budynku posiada balkony.

Obiekty, pomniki, tablice:


Obiekty, pomniki, tablice

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XVIII wiek i wcześniej:

Na początku ulica Piękna nosiła nazwę ul. Bazyliańskiej, w 1770 roku zmieniono ją na Piękną. Nazwa oddawała ówczesny wygląd ulicy, która została obsadzona drzewami i stanowiła element założenia ujazdowskiego [9]. Podobnie ul. Koszykowa stała się jednym z traktów promieniście rozchodzących się z pl. Na Rozdrożu. Zajęła miejsce dawnej drogi łączącej majątki królewskie Koszyki i Rozdroże [6]. Przedwojenna zabudowa parceli kształtowana była w ramach XVIII-wiecznego stanisławowskiego założenia urbanistycznego, zwanego również osią stanisławowską. Inicjatorem był król Stanisław August Poniatowski, który przez układ placów gwiaździstych chciał połączyć ówczesną Warszawę ze swoją podmiejską rezydencją w Ujazdowie. Ukształtowane w ten sposób narożne parcele wypełnione w 100% zabudową, tworzyły niezwykle wąskie narożniki. Parcela u zbiegu ul. Pięknej i Koszykowej, zachowała swój pierwotny kształt nadany jej w 1876 roku [10].

XIX wiek:

Na początku XX wieku była tu posesja o numerze hip. 1390D. Wczesnomodernistyczna kamienica powstała dla rodziny hr. Colonna-Walewskiego około 1911 roku (1904 roku [4], 1905 roku [5]). Wkrótce po ukończeniu budowy przeszła w ręce kupca płótnem Wolfa Hufnagla [3]. Był to wysoki w stosunku do sąsiedniej zabudowy, sześciopiętrowy budynek o ciekawej fasadzie, którą zdobiły wykusze oraz loggie. Na delikatny detal zdobniczy [7] składały się boniowania piętra, prostokątne płyciny podokienne, płyciny w balustradach balkonowych oraz girlandy pod gzymsem kordonowym [3].

Okres międzywojenny:

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Po prawej ul. Koszykowa 64

[1937] Po prawej ul. Koszykowa 64 (źródło)

Po prawej ul. Koszykowa 64

[1937] Po prawej ul. Koszykowa 64 (źródło)

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:

Kamienica nie została zniszczona w czasie II wojny światowej [4].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Ul. Koszykowa 64

[1940] Ul. Koszykowa 64 (źródło)

Odbudowa stolicy:

Dziś można zobaczyć pierwotną bryłę budynku [7], jednakże podczas powojennego remontu usunięto większość detalu fasady od południa. Zniszczono także całkowicie detal od strony ul. Pięknej, z wyjątkiem boniowania dolnych kondygnacji [3]. Ściana szczytowa (29 metrów) przez powojenne lata górowała nad połączeniem ul. Pięknej i ul. Koszykowej [1].

Czasy PRL-u:


Czasy PRL-u

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Przemiany 1989-2000:


Przemiany 1989-2000

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XXI wiek:

Fasadę można było oglądać w filmie Jack Strong z 2014 roku [8].

W 2017 roku na pustej ścianie, od strony powstającego biurowca, narysowano mural reklamujący piwo [2].

Zakład fryzjerski

W 1905 roku swoją działalność rozpoczął tu istniejący do dzisiaj zakład fryzjerski. Wiadomo, że otworzyła go pewna żydowska rodzina. Pamiątką z tych czasów są witryny wystawowe, które do dzisiaj nie zostały wymienione. W 1930 roku praktykę w zakładzie rozpoczął Ludwik Kowalewski. U niego strzygł się Józef Piłsudski. Kowalewski nie zamknął zakładu podczas II wojny światowej. Lokal stał się miejscem działań konspiracyjnych. W podłodze głównego pomieszczenia znajdowała się klapa, pod którą kryło się zejście do piwnicy. Z niej można było wyjść na malutkie podwórko, a stamtąd na ul. Piękną. W 1973 roku pracę w zakładzie rozpoczęła Elżbieta Wichrowska, która po przejściu Kowalewskiego na emeryturę w 1983 roku przejęła zakład. W 2013 roku został nakręcony film o tym zakładzie, pt. Okiem warszawskiego fryzjera. Jest to podobno najtańszy zakład w dzielnicy [5].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Zwieńczenie elewacji od ul. Koszykowej

[2006] Zwieńczenie elewacji od ul. Koszykowej (źródło)

Zwieńczenie elewacji od ul. Pięknej

[2006] Zwieńczenie elewacji od ul. Pięknej (źródło)

Fasada północna

[2011] Fasada północna (źródło)

Wykusze kaskadowe

[2013] Wykusze kaskadowe (źródło)

Fasada południowa

[2014] Fasada południowa (źródło)

Fasada południowa

[2014] Fasada południowa (źródło)

Fasada południowa

[2014] Fasada południowa (źródło)

Fasada południowa

[2014] Fasada południowa (źródło)

Fasada południowa - fryzjer

[2014] Fasada południowa - fryzjer (źródło)

Ul. Koszykowa 64

[2015] Ul. Koszykowa 64 (źródło)

Fasada południowa

[2016] Fasada południowa (źródło)

Ściana przed budową biurowca

[2016] Ściana przed budową biurowca (źródło)

Zakład fryzjerski - gabloty

[2016] Zakład fryzjerski - gabloty (źródło)

Ul. Koszykowa 64

[2016] Ul. Koszykowa 64 (źródło)

Mural

[2017] Mural (źródło)

Fasada od ul. Pięknej 67

[2017] Fasada od ul. Pięknej 67 (źródło)

Fasada południowa

[2017] Fasada południowa (źródło)

Zaktualizowano: 10 - 2017