ROD Koło - Górce, Koło - Warszawa - warto zobaczyć w iwaw
ROD Koło


ROD Koło

Sześć położonych obok siebie ogrodów działkowych stanowi jeden z największych terenów rekreacyjnych w tej części Warszawy. Część z nich (położone na północy) powstały w okresie międzywojennym, pozostałe w latach 50-tych XX wieku. Między ogrodami przebiega linia kolejowa, znajdują się również ulice przelotowe.

altanaaltanagrunty orne i sadygrunty orne i sady

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić to miejsce w Warszawie:

  • Ulice:   Aleja Obrońców Grodna, ulica Dywizjonu 303, ulica Księcia Janusza, ulica Marynin
  • Rok powstania:  1935-1953
  • Obszar MSI:  Górce, Koło
  • Wysokość:   0 m
  • Funkcja:  rekreacyjna
  • Styl: 
  • Związane osoby:

Opis urbanistyczny:

Ogródki działkowe na Kole tworzy sześć kompleksów: ROD Koło II, ROD im. Filipiny Płaskowickiej (na południe od ul. Dywizjonu 303, na wschód od linii kolejowej), ROD VIS i ROD Motoprojekt (na południe od ul. Dywizjonu 303, na zachód od linii kolejowej), oraz ROD im. Dywizjonu 303 i ROD Koło III (na północ od ul. Dywizjonu 303). Wzdłuż linii kolejowej położonej między ogródkami przebiega granica między Bemowem i Wolą.

Obiekty, pomniki, tablice:

ROD Koło II

Rodzinny Ogród Działkowy Koło II powstał w marcu 1952 roku (w 1953 roku [7]) [1] i zajmuje obecnie powierzchnię 16.55 ha [7]. Inicjatorką przekazania pierwszych 6 ha terenu była Pani Weronika Łukomska. Dzielnicowa Rada Narodowa Dzielnicy Wola postanowiła oddać swoją ziemię dla pracowników Urzędu Bezpieczeństwa oraz Związkowi Instytucji Wojskowych. Około 100 rodzin otrzymało działki po ok. 500 m2 każda [1] za roczną opłatą członkowską wynoszącą 30 zł [6]. Początkowo Pracownicze Ogrody Działkowe Koło II miały dwa zarządy, chwilę później zostały połączone. Przewodniczącym został Pan Alfred Ostrowski. Obecnie w ROD Koło II są 362 działki [1]. Teren ogrodu jest ogrodzony, ma kilka wejść. Brama główna jest otwarta, pozostałe wejścia zamykane. Na terenie znajduje się Biuro Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców. Każda z działek jest ogrodzona i ma domek, czasami występują altany i werandy. Działki mają wyraźną strukturę wyznaczoną przez drogę prowadzącą od wejścia na działkę do domku [8].

W latach 1961-1963 POD Koło II wzbogaciło się o kolejne 5 ha ziemi. W latach 1961-1965 wykonano ogrodzenie całego terenu siatką, głównie przed krowami pasącymi się obok działek, które potrafiły zniszczyć ogródki, założono wodociąg, w czynie społecznym przez Działkowców została zbudowana świetlica, początkowo z zadaszonym tarasem [6].

W 1968 roku w ramach eksperymentu z inicjatywy Stołecznego Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, zostały zorganizowane na terenie POD Koło II pierwsze w Polsce wczasy w mieście dla osób starszych. Pierwszy dwutygodniowy turnus zorganizowano dla 30 seniorów, którzy spędzali czas na świeżym powietrzu, wśród zieleni. Grali w karty, szachy, warcaby. Dla chętnych była siatkówka i piłka ręczna [2].

ROD Koło III i ROD Dywizjonu 303

Historię ogrodów ROD Koło III oraz ROD Dywizjonu 303 liczy się od 1935 roku (na bramie ROD Koło III znajduje się data 1935). Obowiązywała w tym czasie nazwa Towarzystwo Ogrodów i Osiedli Działkowych Obozowa [3]. W Warszawie działało w okresie międzywojennym ok 15 takich ogrodów, które podlegały Okręgowym i Centralnym Związkom Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych [4]. Według jednej z opowieści ten teren został podarowany na cele publiczno-rekreacyjne przez żonę Piłsudskiego [3].

W okresie wojny i okupacji dla zmylenia okupanta, działki przybierały nazwy maskujące np. Kolonia Obozowa. Wiele ogrodów, w tym ogród Obozowa, zostało zniszczonych dwukrotnie, w 1939 roku i podczas Powstania Warszawskiego. W blokach przy ul. Okopowej stacjonowały niemieckie wojska artyleryjskie. W ROD "Koło III" stoi do dziś bunkier z tamtych czasów. Działki zostały zabarykadowane sprzętem bojowym, okopami i niewypałami min i amunicji [4].

Po 1949 roku założono ogród Koło I, który z kolei podzielił się na dwa ogrody o nazwach Dywizjonu 303 oraz Koło III. Powodem podziału była linia kolejowa przechodząca przez środek ogrodu [3].

Ogrody ROD "Dywizjonu 303" i "Koło III" zostały w 2008 roku zmniejszone od północy podczas budowy al. Obrońców Grodna [4].

ROD imienia Filipiny Płaskowickiej

Patronką ogrodu jest nauczycielka ludowa, działaczka socjalistyczna i społeczna [5].

XVIII wiek i wcześniej:


XVIII wiek i wcześniej

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XIX wiek:


XIX wiek

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Okres międzywojenny:

Pierwsze działki na północ od obecnej ul. Dywizjonu 303 powstawały na niezagospodarowanych terenach w latach 30-tych XX wieku.

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:


II wojna światowa i Powstanie Warszawskie

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Odbudowa stolicy:

Po południowej stronie obecnej ul. Dywizjonu 303 do czasu założenia działek w latach 50-tych XX wieku były pola uprawne. Na południowy-wschód od ogrodu w 1945 roku znajdowało się umocnienie wojskowe. Tereny ogrodów ROD Koło II były jego esplanadą [7].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Tereny obecnego ROD Koło III

[1945] Tereny obecnego ROD Koło III (źródło)

Czasy PRL-u:

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

ROD Koło II - wczasy dla seniorów

[1968] ROD Koło II - wczasy dla seniorów (źródło)

Ogrody Płaskowickiej

[1970] Ogrody Płaskowickiej (źródło)

Ogrody Płaskowickiej

[1970] Ogrody Płaskowickiej (źródło)

Ogrody Płaskowickiej

[1970] Ogrody Płaskowickiej (źródło)

Ogrody Płaskowickiej

[1970] Ogrody Płaskowickiej (źródło)

Ogrody Płaskowickiej

[1970] Ogrody Płaskowickiej (źródło)

Ogrody Płaskowickiej

[1970] Ogrody Płaskowickiej (źródło)

Przemiany 1989-2000:


Przemiany 1989-2000

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XXI wiek:

Budowa al. Obrońców Grodna zmniejszyła nieco powierzchnię działek od północy.

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Teren ogrodów na Kole

[2005] Teren ogrodów na Kole (źródło)

Brama główna ROD Koło II

[2011] Brama główna ROD Koło II (źródło)

Ogrody Płaskowickiej

[2013] Ogrody Płaskowickiej (źródło)

ROD Koło II - działki

[2014] ROD Koło II - działki (źródło)

Teren ogniska

[2014] Teren ogniska (źródło)

ROD Koło II - plac seniora

[2014] ROD Koło II - plac seniora (źródło)

ROD Koło III - brama

[2014] ROD Koło III - brama (źródło)

ROD Koło III

[2014] ROD Koło III (źródło)

ROD Koło III

[2014] ROD Koło III (źródło)

Ogrody Płaskowickiej - budynek gospodarczy

[2016] Ogrody Płaskowickiej - budynek gospodarczy (źródło)

Plan ROD Koło II

[2016] Plan ROD Koło II (źródło)

ROD Koło II - zarząd

[2016] ROD Koło II - zarząd (źródło)

ROD Koło II - zarząd

[2016] ROD Koło II - zarząd (źródło)

Ogrody Płaskowickiej

[2016] Ogrody Płaskowickiej (źródło)

Ogrody Płaskowickiej

[2017] Ogrody Płaskowickiej (źródło)

Ogrody Płaskowickiej

[2017] Ogrody Płaskowickiej (źródło)

Ogrody Płaskowickiej

[2017] Ogrody Płaskowickiej (źródło)

Ogrody Płaskowickiej

[2017] Ogrody Płaskowickiej (źródło)

Ogrody Płaskowickiej

[2017] Ogrody Płaskowickiej (źródło)

Zaktualizowano: 11 - 2017