Wymiary postrzegania miejsc


Instrukcja

Za chwilę pokażemy Ci zdjęcia różnych miejsc zlokalizowanych w terenach zabudowanych. Prosimy spojrzeć na to zdjęcie w sposób całościowy, jak na jednolite miejsce. Twoim zadaniem będzie ocena tych miejsc w ramach wybranych kategorii. Przy każdym zdjęciu kategorie będą inne.

Im bardziej opis z lewej strony pasuje do tego miejsca, tym bliżej litery "A" umieść swoją ocenę, a im bardziej pasuje opis z prawej strony, tym bliżej litery "B" umieść swoją ocenę. Wartość pośrodku oznacza, że oba opisy pasują w jednakowym stopniu. Jeżeli uważasz, że tego miejsca nie da się opisać za pomocą podanych określeń, wtedy naciśnij przycisk pod suwakiem "To kryterium nie pasuje do tego miejsca".

Twoim zadaniem będzie ocena serii (ok. 12-15) zdjęć w ramach pięciu kategorii, a także ocena, na ile podoba Ci się to miejsce oraz jakie emocje w Tobie budzi. Pierwsze zdjęcie do oceny znajduje się obok instrukcji, a poniżej instrukcji znajdują się skale.

Aby ułatwić zaznaczanie odpowiedzi na suwakach, instrukcja na następnych ekranach zostanie zwinięta. Zawsze można ją wyświetlić, klikając w jej nagłówek. Do przejścia dalej niezbędne jest uzupełnienie również krótkiej metryczki.

Metryczka do celów statystycznych

Miejsce przedstawione na tym obrazku:

A: Zawiera powtarzające się, podobne do siebie elementy
LUB
B: Zawiera różne elementy, niepodobne do siebie
A: Zawiera elementy całości, które nie funkcjonują osobno, ale są w pewien sposób zlane ze sobą.
LUB
B: Zawiera elementy, które są ze sobą niepowiązane, występują oddzielnie
A: Zawiera płynne przejścia między elementami całości, od większych do mniejszych elementów
LUB
B: Jego elementy są podobnej wielkości lub nie ma płynnego przejścia między nimi
A: To miejsce mi się podoba
LUB
B: To miejsce mi się nie podoba
A: Składa się z części, które cechuje symetria. Lokalne symetrie nie są od siebie niezależne, a raczej zachodzą jedna na drugą.
LUB
B: Składa się z asymetrycznych części