Nowe miejsca

Miejsce na teraz

2019-2021

mieszkaniowa

Na terenie powstającego Miasta-Ogrodu Włochy zbudowano tuz przed II wojną światową kamienicę. Przetrwała ona aż do początku XXI wieku, kiedy została poważnie uszkodzona w wybuchu gazu. Została wyburzona i rozpoczęto w jej miejscu budowę apartamentowca.