Nowe miejsca

Miejsce na teraz

1898-1900

mieszkaniowa

Kolonia Wawelberga nazywana jest eksperymentem społecznym. To osiedle z wysokim standardem, wybudowane w XIX wieku na przedpolu Warszawy dla ubogich robotników przez fundację Hipolita i Ludwiki Wawelberg. Wyposażone było w oświetlenie, bieżącą wodę, kanalizację, zsypy na śmieci. Na osiedlu znajdowały się łaźnia, pralnia i szkoły. Podczas Rzezi Woli wymordowano tu wszystkich mieszkańców, jednak budynki przetrwały II wojnę światową. Po wojnie służyły za tymczasowe mieszkania dla urzędników. Dzisiaj to aktywnie działająca wspólnota mieszkańców, pochodzących z różnych sfer społecznych, lecz wspólnie dbających o swoją Kolonię.