Nowe miejsca

Miejsce na teraz

1997-2018

mieszkaniowa

Są to typowe blokowiska powstałe na początku XXI wieku, w większości grodzone, traktowane przez większość jako sypialnia stolicy (mimo wysiłków dewelopera, aby zadbać o przestrzeń publiczną i tereny zielone). Wcześniej były tu jedynie pola uprawne. Z tamtych czasów (a być może nawet z XVIII wieku) pochodzi kapliczka przydrożna, która jest w rejestrze zabytków.