Nowe miejsca

Miejsce na teraz

1843-1846

edukacyjna

Dom Interesów Zamoyskiego zwany jest też błędnie Pałacem Zamoyskiego, gdyż powstał jako oficyna dwóch pałaców Branickich: Większego i Mniejszego. Z oficyny dokonano w 1863 roku zamachu na znienawidzonego namiestnika Fiodora Berga, który zamach przeżył i zemścił się, niszcząc całe wyposażenie (w tym słynny fortepian Chopina). Od tego czasu Dom Interesów był siedzibą urzędów m.in. Sądu Wojskowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej Policji Państwowej. Podczas II wojny światowej była to komenda granatowej policji, na którą przeprowadzono udany atak w Powstaniu Warszawskim. Po odbudowie oficyny w uproszczonej formie jest ona siedzibą kilku jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. Przechodząc warto zwrócić uwagę na tympanon z mitologicznymi rzeźbami.