Nowe miejsca

Miejsce na teraz

1909-1913

rekreacyjna

Podobnie jak pobliski Las Bielański było to miejsce weekendowych wypraw Warszawiaków już w XIX wieku. Planowano tutaj centrum miasta-ogrodu Młociny, jednak w efekcie powstał park miejski, do którego można było (kiedyś i dzisiaj) dopłynąć statkiem. Tworzą go trzy odmienne krajobrazy: śródleśna łąka, która jest obszarem chronionym, niedostępnym dla odwiedzających, las sosnowo-dębowy oraz las łęgowy. Obok łąki znajduje się niedawno oddany i pozytywnie odbierany przez mieszkańców teren wypoczynkowy z boiskami, miejscami na ogniska i placami zabaw. Przez las prowadzą aleje spacerowo-biegowe i ścieżka edukacyjna. W lesie można napotkać mogiły z II wojny światowej. Nad wodą znajduje się przystań (położona dokładnie w połowie długości Wisły) i plaża (oraz dawny kolektor ściekowy).