Nowe miejsca

Miejsce na teraz

Okres powstania: 1948-1952

biurowa

Wcześniej w tym miejscu była m.in. pijalnia mleka i siedziba straży ogniowej. Była też jedna z największych kamienic w Warszawie, która została zbombardowana w 1939 roku. Zaplanowano (i odwołano) tutaj zamach na Hitlera. Siedziba KC PZPR ostała wbrew pozorom zaprojektowana w stylu modernizmu. Początkowy projekt zakładał, że fasada reprezentacyjna będzie od południowej strony. Wśród członków partii była dobrowolna obowiązkowa wpłata na budowę gmachu. Budynek pełnił przez okres transformacji miejsce funkcjonowania giełdy warszawskiej. Obecnie to centrum konferencyjne. Przed gmachem stoi pomnik Charlesa de Goullea, a niedawno na południowej działce powstał nowoczesny Nowy Świat 2.0.