Nowe miejsca

Miejsce na teraz

2000-2002

handlowa

Centrum handlowe, z największym w momencie otwarcia, dwupiętrowym hipermarketem Auchan. Po rozbudowie w 2015 roku drugie co do wielkości w Warszawie. Od ul. Górczewskiej otacza je pozostałość po dawnych ogrodach Ulrichów, którzy w XIX wieku prowadzili tu wzorcowe gospodarstwo ogrodnicze. Do tej pory przetrwały posadzone przez nich egzotyczne drzewa. W Powstaniu Warszawskim było to miejsce ukrycia broni dla oddziałów na Woli, wysoce niefortunne, bo w ostatnich dniach lipca 1944 roku zajęte przez czołgi niemieckie.