Nowe miejsca

Miejsce na teraz

Okres powstania: 1884-1886

przemysłowa

Ten początkowy odcinek Filtrów Warszawskich powstał jak one pod koniec XIX wieku. Woda początkowo była pobierana tzw. smokami z Wisły. W okresie międzywojennym powstał ogromny zbiornik (osadnik), w którym woda była wstępnie oczyszczana. Obecnie woda znowu jest czerpana bezpośrednio z rzeki, a Zbiornik Czerniakowski pełni funkcję rezerwuaru na wypadek niskiego stanu wody. Oprócz niego na terenie kompleksu (niedostępnego na co dzień) znajdują się budynki techniczne, zabytkowy budynek administracji i jeden z warszawskich pomników Lindleya. Natomiast można z bliska obejrzeć dawny dom mieszkalny wybudowany dla pracowników wodociągów.