Nowe miejsca

Miejsce na teraz

Opisywany teren zajmują pozostałości dawnej hali Fabryki Kas Pancernych Zwierzchowskiego (w której był wcześniej Zakład Wyrobów Mechanicznych Prusta) oraz dwie kamienice, od zachodu (należąca do Prousta) oraz od południa (należąca do Zwierzchowskich). Była to ostatnia działająca na Nowej Pradze fabryka, istniejąca jeszcze przed I wojna światową. Do 2017 roku między zabudowaniami były pozostałości po sadzie. W 2009 roku drzewa zostały ozdobione galerią z wizerunkami świętych, jednakże osiem lat później wyciął je spadkobierca działki.