Nowe miejsca

Miejsce na teraz

Okres powstania: 1950-1955

sportowa

Stadion przy ul. Bonifraterskiej i ul. Konwiktorskiej istniał już w okresie międzywojennym, jednak w obecnym stylu został wybudowany w duchu socrealizmu (chociaż co jakiś czas pojawiają się plany modernizacji). Jest siedzibą KS Polonia, najstarszego istniejącego klubu piłkarskiego w Warszawie. Stadion tworzą dwie trybuny (główna i kamienna) oraz trzecia niewielka trybuna dla gości. W budynku pod trybuną główną jest m.in. basen. Przed wejściem znajduje się fontanna, a na murze otaczającym stadion od ul. Konwiktorskiej są murale upamiętniające walki Powstańców na stadionie. Zanim powstał tu kompleks sportowy, w części zachodniej znajdowały się szkoły, a jeszcze wcześniej był to teren przedpola Cytadeli. Być może w tym miejscu stracono Romualda Traugutta.