Nowe miejsca

Miejsce na teraz

1947-1957

rekreacyjna

Najciekawszym budynkiem w tym niewielkim parku jest gmach Teatru Komedia z charakterystyczną bryłą. Poza nim idąc parkiem warto przyjrzeć się rzeźbie Kobiety z dzieckiem, która została na nowo odkryta oraz głazowi, który upamiętnia żołnierzy Żywiciela (walczących w tym rejonie podczas Powstania Warszawskiego). Warto dodać, że park formalnie jest prywatny, gdyż należy do spółdzielni mieszkaniowej WSM.