Nowe miejsca

Miejsce na teraz

1975-1981

biurowa

Obecnie jest to zaniedbany, dość charakterystyczny kontenerowiec, przypominający ułożone na sobie i przesunięte płyty. Architektonicznie nawiązuje do brutalizmu i tzw. nurtu drugiej estetyki maszyny. Od momentu jego ukończenia do początków transformacji ustrojowej działała tutaj księgarnia, najnowocześniejsza i z największym asortymentem w Warszawie. Od jej zamknięcia wynajmują w nim siedziby prywatne firmy. Natomiast zanim powstał, funkcjonowało tu schronisko dla paralityków (pełniło rolę szpitala podczas Powstania Warszawskiego) w budynku z charakterystyczną wieżą, ewangelicka kaplica oraz na sąsiedniej wówczas posesji jednorodzinna willa.