Nowe miejsca

Miejsce na teraz

1952-1952

rekreacyjna

Las Sobieskiego wraz z Rezerwatem im. Króla Jana III Sobieskiego (najstarszym w Warszawie) to duży kompleks leśny, wchodzący w skład Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, nawiązującego do dawnej Puszczy Mazowieckiej. Wokół lasu znajdują się obiekty przypominające historię tego miejsca: głaz upamiętniający ćwiczenia oddziałów Piłsudskiego i cmentarz wojenny z 1939 roku. Jest też odnowiona siedziba Lasów Miejskich, położona nad stawem.