Nowe miejsca

Miejsce na teraz

1904-1911

mieszkaniowa

Ta wyróżniająca się kamienica z początku XX wieku przetrwała II wojnę światową i do dzisiaj można oglądać jej modernistyczną bryłę. Od momentu jej wybudowania na parterze funkcjonuje zakład fryzjerski (w którym strzygł się m.in. Józef Piłsudski). Przechodząc obok warto zwrócić uwagę zwłaszcza na zróżnicowane okna, balkony we wnęce oraz zwieńczenie budynku.