Park Ogrody Kosmosu - Nowe Włochy - Warszawa - warto zobaczyć w iwaw
Park Ogrody Kosmosu


Park Ogrody Kosmosu

Ten zadrzewiony teren trudno nazwać jeszcze parkiem, planowane udostępnienie części rekreacyjno-wypoczynkowej przewidziane jest na 2020 rok. Obecnie to porośnięty drzewami obszar po ogródkach działkowych, które funkcjonowały tu w okresie PRL-u. Wcześniej natomiast nie był zagospodarowany.

altanaaltanadostępne całodobowodostępne całodobowolaslasparkparkłąkałąka

  • Ulice:   ulica Kosmosu, ulica Plastyczna, ulica Sympatyczna
  • Rok powstania:  2016-2018
  • Obszar MSI:  Nowe Włochy
  • Wysokość:   0 m
  • Funkcja:  rekreacyjna
  • Styl:  angielski (krajobrazowy)
  • Związane osoby:

Opis urbanistyczny:

Cały teren zajmuje 3.66 ha [16]. Obecnie to obszar zieleni nieuporządkowanej i niezagospodarowanej o znacznym stopniu degradacji [7]. Na teren prowadzi pięć wejść. Główną oś stanowi ul. Kosmosu (droga przypominająca leśny dukt [3]), dawny wjazd na teren ogródków działkowych [14]. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są cztery żelbetowe latarnie typu drogowego z podziemną energetyczną linią kablową zasilaną od ul. Sympatycznej [16].

Południowo-zachodnia część jest ogrodzona siatką pokrytą roślinnością z pojedynczymi drzewami. Jest tam trawnik z wydeptanymi ścieżkami. W centralnej części znajduje się polana, również otoczona drzewami. Na północy dochodzi się do torów kolejowych, wzdłuż których ul. Kosmosu zakręca. Ogrody działkowe, które pozostały, znajdują się po wschodniej części ulicy (jest to obszar, gdzie nasadzenia z lat 40-tych XX wieku tworzą gąszcz drzew i krzewów) oraz w północno-zachodniej części [14]. Zajmują jeszcze ok. 30-40% powierzchni. Teren jest w większości płaski. We wschodniej części terenu znajduje się obniżenie o powierzchni ok. 900 m2 i głębokości ok. 3 metrów [16]. Całość ma krajobrazowy charakter. Dziś jest to miejsce wyprowadzania psów i spotkań kulturalnych z flaszką [9]. Posesja stanowi własność Miasta Stołecznego Warszawy [16].

Udział powierzchni biologicznie czynnej to ok. 90%, w tym teren zadrzewiony to 60% [16]. Najcenniejszymi występującymi tu gatunkami są: kasztanowiec pospolity, orzech włoski, sosna zwyczajna i wierzba biała [14]. Spotyka się też brzozy, jesiony oraz świerki [16]. Występują także drzewa owocowe: jabłoń, wiśnia i śliwa. Inwazyjnymi roślinami są: klon jesionolistny i robinia akacjowa. Dominującym gatunkiem jest winobluszcz pięciolistkowy, który pokrywa ogrodzenie i drzewa. Wzdłuż ul. Kosmosu znajduje się 70-letnia aleję kasztanowców [14], do 2018 roku przetrwało 7 okazów [16].

Obiekty, pomniki, tablice:


Obiekty, pomniki, tablice

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XVIII wiek i wcześniej:


XVIII wiek i wcześniej

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XIX wiek:


XIX wiek

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Okres międzywojenny:

W latach przedwojennych był to teren łąk podmokłych ze stawem po wschodniej stronie terenu. Prawdopodobnie była tu jedna z glinianek, niedaleko której usytuowana była cegielnia [14].

Plany urbanistyczne Miasta-Ogrodu Włochy przewidywały w tym miejscu zachowanie terenów zielonych [3].

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:

W 1945 roku tereny te nie były jeszcze zagospodarowane [3].

Odbudowa stolicy:


Odbudowa stolicy

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Czasy PRL-u:

W okresie PRL-u (przed 1987 rokiem) powstały w części północno-zachodniej działki ogródki działkowe. Okoliczni mieszkańcy wspominają czasy, kiedy teren zachwycał wiejskim klimatem [8]. Ogródki były przez działkowiczów dzierżawione od miasta [16].

Przemiany 1989-2000:


Przemiany 1989-2000

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XXI wiek:

Od 2013 roku ogródki są stopniowo likwidowane, pozostało zaledwie kilka skromnych altanek. Po likwidacji ogrodów teren nie był używany [1]. Od kilku lat poszukiwane są pomysły na zagospodarowanie. Miasto chciało przeznaczyć teren pod zabudowę. W ramach projektu Włochowskie Skwery Miejskie w 2013 roku organizacje społeczne sugerowały przeznaczenie na funkcje celu publicznego [15]. W 2014 roku studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przygotowali różne koncepcje zagospodarowania tego terenu [3]. W projektach zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego na 2015 rok znalazł się pomysł zbudowania tu siłowni plenerowej [8], której koszt miał wynieść 27 tys. zł. Zgłoszono również pomysł budowy skateparku za 74 tys. zł [10]. W 2015 roku założenia dzielnicy dot. zagospodarowania tego terenu potwierdziły zachowanie funkcji terenów zielonych i rekreacyjnych [15].

Ogrody Kosmosu

W 2016 roku odbyły się konsultacje społeczne zagospodarowania terenu, jednak dotyczyły tylko 20% powierzchni (m.in. gruntów znajdujących się bezpośrednio wzdłuż torów). Pozostałe 80% powierzchni było już opracowane i zgłoszone do dofinansowania z UE. W 2017 roku zabiegi dzielnicy o unijne dofinansowanie okazały się skuteczne, a inwestycja otrzymała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kwotę ponad 2 mln zł (prawie 2.5 mln zł [11]) [15]. Planowany termin zakończenia realizacji to 2020 rok [5].

W czasie prac usuwane są liczne stare i zagrażające ludziom drzewa owocowe i zdewastowane budynki po opuszczonych ogrodach działkowych [13].

1 ha przeznaczono na przestrzeń rekreacyjną i zieloną o nazwie Ogrody Kosmosu [1]. Pozostałe 2 ha mają mieć charakter ekologiczno-naturalny [2]. Zostanie posadzona nowa zieleń, a dotychczasowa zostanie poddana zabiegom pielęgnacyjnym [4]. Ma tu powstać park o naturalnym charakterze, zbliżony do dzikiego [6]. Zaplanowano takie obiekty jak: 1) aleja kasztanowców w ul. Kosmosu o szerokości 5 metrów, z ławkami, uzupełniona o nowe nasadzenia, której zwieńczeniem ma być punkt widokowo-wypoczynkowy, 2) ścieżka edukacyjno-spacerowa, poprowadzona wśród roślinności rodzimej z ławkami i tablicami na temat roślin, siedlisk, ogrodów deszczowych oraz fauny, 3) drewniany taras wypoczynkowy, nawiązujący do peronu kolejowego przykryty pergolą z pnączami, 4) punkt widokowy w postaci ambony/tarasu do obserwacji przejeżdżających obok pociągów, 5) ogród wypoczynkowy z pozostałością roślinności po ogrodach działkowych, wyposażony w hamaki, ławki, 6) ogród deszczowy, czyli zagłębienia terenowe wypełnione materiałem filtracyjnym wraz z obsadzeniem roślinnością, 7) boisko do siatkówki plażowej, 8) polana wypoczynkowa zwieńczona masywem ziemnym, za którym będzie znajdować się 9) plac zabaw obsadzony roślinnością i ogrodzony płotkiem drewnianym, na którym urządzenia będą wykonane z drewna oraz będą posiadały stylistykę naturalną. Wśród drzew znajdą się budki lęgowe dla ptaków oraz „hotele” dla owadów zapylających. W pewnych rejonach polany z leżakami typu miejskiego zaplanowano obszary łąki kwietnej. Docelowo na przedłużeniu ul. Kosmosu może powstać również kładka dla pieszych [16], umożliwiająca połączenie z projektowanym muzeum kolejnictwa na Odolanach [13]. Układ ma być koncentryczny i ma nawiązywać do układu słonecznego. Szeroka aleja przypominać ma orbitę, zaś polana centralna ma być odpowiednikiem Słońca [8]. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy wnioskowało również, aby powstał pawilon kulturalno-kawiarniany, a o ogród społecznościowy zabiega Fundacja Kuchnia [15].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Teren parku

[2005] Teren parku (źródło)

Teren parku

[2010] Teren parku (źródło)

Projekty studenckie

[2014] Projekty studenckie (źródło)

Projekty studenckie

[2014] Projekty studenckie (źródło)

Projekty studenckie

[2014] Projekty studenckie (źródło)

Projekty studenckie

[2014] Projekty studenckie (źródło)

Projekty studenckie

[2014] Projekty studenckie (źródło)

Projekty studenckie

[2014] Projekty studenckie (źródło)

Projekty studenckie

[2014] Projekty studenckie (źródło)

Zagospodarowanie

[2014] Zagospodarowanie (źródło)

Zagospodarowanie

[2014] Zagospodarowanie (źródło)

Widok od ul. Plastycznej

[2014] Widok od ul. Plastycznej (źródło)

Widok od ul. Plastycznej

[2014] Widok od ul. Plastycznej (źródło)

Widok od ul. Plastycznej

[2014] Widok od ul. Plastycznej (źródło)

Projekt zagospodarowania

[2016] Projekt zagospodarowania (źródło)

Projekt zagospodarowania

[2016] Projekt zagospodarowania (źródło)

Projekt zagospodarowania

[2016] Projekt zagospodarowania (źródło)

Teren objęty konsultacjami

[2016] Teren objęty konsultacjami (źródło)

Wejście do ogródka

[2016] Wejście do ogródka (źródło)

Aleja kasztanowców

[2016] Aleja kasztanowców (źródło)

Linia kolejowa

[2016] Linia kolejowa (źródło)

Polana

[2016] Polana (źródło)

Polana

[2016] Polana (źródło)

Aleja kasztanowców

[2016] Aleja kasztanowców (źródło)

Aleja kasztanowców

[2016] Aleja kasztanowców (źródło)

Projekt zagospodarowania

[2016] Projekt zagospodarowania (źródło)

Projekt koncepcyjny

[2017] Projekt koncepcyjny (źródło)

Teren planowanego parku

[2017] Teren planowanego parku (źródło)

Teren planowanego parku

[2017] Teren planowanego parku (źródło)

Teren planowanego parku

[2017] Teren planowanego parku (źródło)

Teren parku

[2018] Teren parku (źródło)

Aleja kasztanowców

[2018] Aleja kasztanowców (źródło)

Prace budowlane

[2018] Prace budowlane (źródło)

Zaktualizowano: 03 - 2019