Kościół św. Zofii Barat - Grabów - Warszawa - warto zobaczyć w iwaw
Kościół św. Zofii Barat


Kościół św. Zofii Barat

Po wielu latach prób w dwudziestoleciu międzywojennym zakon sióstr Sacre Coeur otrzymał zgodę na lokalizację domu zakonnego w Polsce i zakupił działkę w Grabowie pod Warszawą. Po II wojnie światowej powstała obok niewielka kaplica i niedługo potem parafia (aby zakon mógł funkcjonować w okresie PRL-u). Dzisiejsza świątynia powstała pod koniec XX wieku, według projektu architektonicznego proboszcza, a obok zlokalizowano ogród z grotą i głazami. Z kolei w domu zakonnym funkcjonuje akademik.

altanaaltanagrunty orne i sadygrunty orne i sadykościółkościółrzeźbarzeźbazbiorowe zakwaterowaniezbiorowe zakwaterowanie

  • Ulice:   ulica Taneczna
  • Rok powstania:  1991-1996
  • Obszar MSI:  Grabów
  • Wysokość:   13 m
  • Funkcja:  sakralna
  • Styl:  historyzm (neo)
  • Związane osoby: Baranowski Janusz

Opis urbanistyczny:

Parafia św. Zofii Barat mieści się przy ul. Tanecznej #65 [2]. Posesja podzielona jest na dwie części. Większa z nich, północno-zachodnia część działki, to budynki domu zakonnego, akademik oraz budynek mieszkalny w głębi działki. Z kolei w południowo-wschodnim narożniku mieści się kościół oraz plebania.

Kościół jest jednonawowy z przylegającą do niego wieżą i dwiema zakrystiami. Sufit jest drewniany, wykonany z kasetonów. Za ołtarzem umieszczono pięciometrowy krzyż z rzeźbą Chrystusa. Na prawo pod krzyżem znajduje się rzeźba Matki Bożej, a z drugiej strony tabernakulum w kształcie Słońca, z barankiem paschalnym. Boczna kaplica poświęcona jest Matce Bożej Nieustającej Pomocy i Matce Bożej Fatimskiej. Na ścianach nawy znajdują się stacje drogi krzyżowej oraz obrazy Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Szkaplerznej. W kościele są również ławki, konfesjonały i chrzcielnica, nowe organy i dzwony [9].

Budynek dawnej plebanii o powierzchni 80 m2 został zbudowany w 1950 roku na południe od kaplicy. Mieszka w nim wikariusz i funkcjonuje kancelaria parafialna. Plebania została poświęcona 27 czerwca 1995 roku. W 2016 roku została dobudowana do niego nowa piętrowa plebania o powierzchni 180 m2, według projektu ks. Baranowskiego [9].

Na posesji znajduje się również niewielki parking oraz garaże. Między plebanią i kościołem jest też ogród krajobrazowy, istniejący od początku XXI wieku, w którym umieszczono m.in. głazy pamięci, pośrodku krzyż, niewielką dzwonnicę i staw z kaskada wodną, nad którą stoi figura Matki Bożej.

Parafią zarządzali kolejno Ks. Tadeusz Kleczyński (1953-1976), Ks. Tadeusz Wojdat (1976-1984), Ks. Andrzej Fijałkowski (1984-1990) [1] i ks. Janusz Baranowski (1990-) [9].

Obiekty, pomniki, tablice:

W parafii św. Zofii Barat dom zakonny mają Siostry Sacre Coeur [5]. Obecnie duży dom mieści około 30 sióstr [8]. Szczególną troską otaczane są starsze siostry, których głównym apostolstwem jest modlitwa. Tutaj odbywają się Zebrania Prowincjalne, Spotkania Formacyjne, sesje i rekolekcje dla sióstr. Mieści się tutaj także Ekonomat Prowincji i Archiwum Prowincji [7]. Dom zakonny to budynek na planie litery T, z dodatkowymi dobudówkami, z osobnym wjazdem od ul. Tanecznej. W jego sąsiedztwie są też obiekty pomocnicze, jak szopy czy altana w ogrodzie.

Akademik, prowadzony przez Siostry ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacré-Coeur, istnieje od 1991 roku [6]. Najpierw uruchomiono go dla 25 osób, a następnie dla kolejnych 20 w drugim budynku [8]. Jest jedną z form misji wychowawczej. Pokoje są jedno- i dwuosobowe. Każda studentka ma do dyspozycji łóżko, biurko, krzesło, lampkę, szafę oraz biblioteczkę. Dostępne jest stałe łącze internetowe. Całodobowo dla mieszkanek dostępna jest kaplica [6].

W osobnym domu, którego część jest także akademikiem dla studentek, mieszka mała wspólnota [7] sześciu sióstr [7]. Przed budynkiem do 2010 roku znajdowała się szklarnia oraz budynki gospodarskie. Duża część terenu jest niezagospodarowana, dawniej była wykorzystywana pod uprawy.

XVIII wiek i wcześniej:

XIX wiek:


XIX wiek

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Okres międzywojenny:

Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa, założone przez św. Magdalenę Zofię Barat, powstało we Francji w 1800 roku. Zgromadzenie pojawiło się na ziemiach Polskich w 1843 roku. Pierwsze wzmianki o otwarciu domu w Warszawie sięgają 1862 roku, lecz wówczas powstanie styczniowe zniweczyło plany. Kolejna myśl o fundacji w Warszawie i Petersburgu pojawiła się w 1905 roku, wówczas niepokoje społeczne i czujność rosyjskich władz nie dopuściły do otwarcia domu zakonnego. Kolejne podejście było w 1930 roku, kiedy zwrócono się do przełożonej Generalnej Zgromadzenia z prośbą o otwarcie domu w Warszawie, odpowiedź jednak była odmowna [8].

W 1938 roku Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusowego zakupiło od p. Antoniego Zabłockiego teren z małym domem w Grabowie [1], ok. 5 ha ziemi [8]. W lipcu 1939 roku zakończono sprawy formalne i wykonano plany pod budowę klasztoru i szkoły [1]. Siostry przy swoim domu urządziły niewielką kaplicę [9], jednak w dalszych pracach przeszkodziła II wojna światowa.

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:

W czasie działań wojennych własności pilnował wynajęty ogrodnik, a siostry przeniosły się na ul. Krzyckiego, a następnie do willi przy ul. Reja i do mieszkania przy ul. Mianowskiego, gdzie prowadziły tajne nauczanie. W 1944 roku siostry wróciły na Grabów [8].

Odbudowa stolicy:

Siostry zamieszkały w domu w Grabowie i pracowały w duszpasterstwie parafialnym. Dzięki pomocy sąsiadów rozbudowano dom i dobudowano małą kaplicę [1] w 1947 roku. Kaplicę powiększono w 1951 roku [8]. Ówczesna kaplica była murowana, pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Miała wymiary 17 x 6 x 4.5 metra i posiadała jeden ołtarz. Przy kaplicy znajdowała się zakrystia, kancelaria i sala katechetyczna. W ołtarzu stała figura Najświętszego Serca Jezusowego, dłuta Trzcińskiej-Kamińskiej. W drewnianej dzwonnicy, wzniesionej w 1952 roku znajdowały się trzy dzwony (największy Maria-Ludwika z 1881 roku). Plebania była częściowo drewniana, częściowo murowana, zbudowana w 1956 roku [9].

Ponieważ w latach 50-tych XX wieku władze komunistyczne planowały ograniczyć działalność zakonów, siostry wystąpiły do metropolity warszawskiego z prośbą o pomoc. Ten uznał, że ratunkiem może być erygowanie przy nim parafii [9]. 6 grudnia 1952 roku [3] kard. Stefan Wyszyński erygował parafię pod wezwaniem Św. Zofii Magdaleny Barat i poświęcił kaplicę [1], z której przez wiele lat korzystali wierni [5]. Siostry zajmowały się duszpasterstwem przy nowej kaplicy, prowadziły gospodarstwo i szklarnie na utrzymanie wspólnoty zakonnej [8].

Czasy PRL-u:

W 1986 roku został oddany nowy dom zakonny do użytku wspólnoty lokalnej, nowicjatu i przełożonej prowincjalnej [8].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Posesja

[1982] Posesja (źródło)

Przemiany 1989-2000:

W 1990 roku proboszczem został Ks. Janusz Baranowski, który w latach 1990-1995 w miejscu kaplicy, który siostry wraz z częścią gruntu ofiarowały parafii, wzniósł kościół parafialny i plebanię [1]. Kościół został zbudowany według własnego projektu ks. Baranowskiego [3]. W 1991 roku bryła kościoła została doprowadzona do stanu surowego. Przez kolejne trzy lata trwało jego wykańczanie [9]. Razem z kościołem została zbudowana plebania [3].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Oddanie nowej świątyni do użytku

[1995] Oddanie nowej świątyni do użytku (źródło)

Oddanie nowej świątyni do użytku

[1995] Oddanie nowej świątyni do użytku (źródło)

XXI wiek:

W 2004 roku świątynie ozdobiły witraże, a kościół został konsekrowany 22 maja 2004 roku [9].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Wnętrze

[2000] Wnętrze (źródło)

  Kaplica z obrazem Matki Bożej Nieustajacej Pomocy

[2000] Kaplica z obrazem Matki Bożej Nieustajacej Pomocy (źródło)

Nowe witraże

[2007] Nowe witraże (źródło)

Ołtarz

[2008] Ołtarz (źródło)

Płaskorzeźba Ostatniej Wieczerzy

[2008] Płaskorzeźba Ostatniej Wieczerzy (źródło)

Rzeźba gołębicy symbolu Ducha Świętego

[2008] Rzeźba gołębicy symbolu Ducha Świętego (źródło)

Posesja

[2010] Posesja (źródło)

Ołtarz

[2010] Ołtarz (źródło)

Obraz Św. Zofii

[2010] Obraz Św. Zofii (źródło)

Nowy wystrój prezbiterium

[2010] Nowy wystrój prezbiterium (źródło)

Relikwiarze

[2010] Relikwiarze (źródło)

Kaplica boczna

[2011] Kaplica boczna (źródło)

Akademik

[2012] Akademik (źródło)

Akademik

[2012] Akademik (źródło)

Płaskorzeźby - kard. Stefan Wyszyński

[2013] Płaskorzeźby - kard. Stefan Wyszyński (źródło)

Płaskorzeźby - Jan Paweł II

[2013] Płaskorzeźby - Jan Paweł II (źródło)

Montaż figur aniołów

[2014] Montaż figur aniołów (źródło)

Ogród

[2015] Ogród (źródło)

Ogród

[2015] Ogród (źródło)

Ogród

[2015] Ogród (źródło)

Ogród

[2015] Ogród (źródło)

Ogród

[2015] Ogród (źródło)

Ogród

[2015] Ogród (źródło)

Front

[2015] Front (źródło)

Front

[2015] Front (źródło)

Wnętrze

[2015] Wnętrze (źródło)

  Kaplica z obrazem Matki Bożej Nieustajacej Pomocy

[2015] Kaplica z obrazem Matki Bożej Nieustajacej Pomocy (źródło)

Ogród

[2015] Ogród (źródło)

Poświęcenie figur aniołów

[2015] Poświęcenie figur aniołów (źródło)

Centrum paraifalne

[2016] Centrum paraifalne (źródło)

Świątynia

[2016] Świątynia (źródło)

Staw

[2016] Staw (źródło)

Przebudowa domu parafialnego

[2016] Przebudowa domu parafialnego (źródło)

Przebudowa domu parafialnego

[2016] Przebudowa domu parafialnego (źródło)

Przebudowa domu parafialnego

[2016] Przebudowa domu parafialnego (źródło)

Przebudowa domu parafialnego

[2016] Przebudowa domu parafialnego (źródło)

Przebudowa domu parafialnego

[2016] Przebudowa domu parafialnego (źródło)

Front świątyni

[2018] Front świątyni (źródło)

Kościół

[2018] Kościół (źródło)

Akademik

[2018] Akademik (źródło)

Akademik

[2018] Akademik (źródło)

Akademik

[2018] Akademik (źródło)

Akademik - pokój wspólny

[2018] Akademik - pokój wspólny (źródło)

Akademik - wejście

[2018] Akademik - wejście (źródło)

Nowe tablice na froncie

[2018] Nowe tablice na froncie (źródło)

Świątynia

[2018] Świątynia (źródło)

Posesja

[2019] Posesja (źródło)

Relikwiarze

[2019] Relikwiarze (źródło)

Witraże w kaplicy

[2019] Witraże w kaplicy (źródło)

Zaktualizowano: 04 - 2020