Wysypisko Radiowo - Radiowo - Warszawa - warto zobaczyć w iwaw
Wysypisko Radiowo


Wysypisko Radiowo

Wysypisko Radiowo to hałda śmieci gromadzonych tutaj od 1962 roku. W sąsiedztwie znajduje się sortownia i kompostownia. Obecnie planowane jest zakończenie gromadzenia odpadów i utworzenie stoku narciarskiego. Wydłużanie terminu kiedy to nastąpi spotyka się z ostrymi protestami mieszkańców.

wzniesieniewzniesienie

  • Ulice:   ulica Estrady, ulica Kampinoska
  • Rok powstania:  1962-1962
  • Obszar MSI:  Radiowo
  • Wysokość:   55 m
  • Funkcja:  przemysłowa
  • Styl: 
  • Związane osoby:

Opis urbanistyczny:

Na granicy Bielan i Bemowa, w obszarze administracyjnym Radiowo, znajduje się górka będąca wysypiskiem odpadów. Zwożone tu od ponad 50 lat śmieci z całej Warszawy utworzyły kilkudziesięciometrowy kopiec. Prowadzi do niego ulica Kampinoska i ulica Estrady. Wjazd na teren MPO jest jednak zabroniony. Kubatura składowiska na początku 2009 roku wynosiła ponad 3.82 mln m3. Całkowita kubatura składowiska możliwa do uzyskania według projektu wynosi około 4 mln m3. Powierzchnia wysypiska wynosi około 15 ha, przy wysokości ponad 55 metrów [5].

Wysypisko odpadów jest miejscem trwającego od lat konfliktu między MPO i mieszkańcami. Ponieważ sterty śmieci wydzielają odór, który jest w stanie roznieść się na ponad 6 km od górki, okoliczni mieszkańcy zgromadzeni w stowarzyszeniu Czyste Radiowo protestują [4]. Najbliższe zabudowania mieszkalne są w odległości 700 metrów od wysypiska. Ponadto wysypisko położone w strefie ochronnej Kampinoskiego Parku Narodowego (położonego 3 km dalej), gdzie odpływają wody z rejonu wysypiska [5]. Brakuje jednak potencjalnej lokalizacji dla nowego wysypiska.

Obiekty, pomniki, tablice:


Obiekty, pomniki, tablice

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XVIII wiek i wcześniej:


XVIII wiek i wcześniej

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XIX wiek:


XIX wiek

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Okres międzywojenny:


Okres międzywojenny

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:


II wojna światowa i Powstanie Warszawskie

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Odbudowa stolicy:


Odbudowa stolicy

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Czasy PRL-u:

Decyzja lokalizacyjna dla składowiska została wydana w dniu 24 stycznia 1962 roku. Do 1991 roku zwożono tam niesegregowane odpady komunalne [3] z północnych dzielnic Warszawy: Pragi-Północ, Woli, Żoliborza i Śródmieścia [7]. Były one składowane bez żadnego zabezpieczenia podłoża przy płytko zalegających wodach gruntowych [5].

Wysypisko odpadów w Radiowie położone jest w obrębie silnie zdenudowanej wysoczyzny glacjalnej [5]. Pierwsza warstwa wodonośna występuje na głębokości 0.5-2.0 m p.p.t. i była przez wiele lat narażona na zanieczyszczenia odciekami. Druga warstwa wodonośna znajduje się na głębokości 15-25 m p.p.t. i jest izolowana od powierzchni warstwami glin zwałowych, a lokalnie również iłów [7].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Radiowo

[1979] Radiowo (źródło)

Wysypisko na Radiowie

[1979] Wysypisko na Radiowie (źródło)

Wysypisko na Radiowie

[1979] Wysypisko na Radiowie (źródło)

Wysypisko na Radiowie

[1979] Wysypisko na Radiowie (źródło)

Przemiany 1989-2000:

Od 1992 roku wysypisko jest obiektem technologicznym, przyjmującym odpady z sąsiadującej kompostowni [1]. Decyzja ustalająca warunki takiego zagospodarowania terenu została wydana 9 maja 1996 roku [3]. Składowane były tam odpady nieprzydatne do produkcji kompostu: plastyki, folie, opony, złom w ilości ok. 300 ton/dobę [5]. Odpady balastowe z kompostowni transportowane były taśmociągiem do zasypu znajdującego się przy skarpie północnej i dalej ciężarówkami dowożone na składowisko, rozkładane i zagęszczane kompaktorem. Odpady służyły do formowania nasypów dociążających i ukształtowania docelowej bryły składowiska [7].

System zagospodarowania odcieków został wdrożony w 1999 roku (strona zachodnia) i rozbudowany w 2001 roku (strona wschodnia i nadmiar wód opadowych z terenu kompostowni). W ramach zabiegów rekultywacyjnych wykonano pionową przesłonę przeciwfiltracyjną zagłębioną do warstwy nieprzepuszczalnej (zrealizowana w 70% do czerwca 1999 roku i dokończona w listopadzie 2000 roku) oraz system ujmowania odcieków (zbiorniki i rowy retencyjne, drenaże, zbiorniki kaskadowe na koronie składowiska, system mikronawadniający na skarpach) [7].

W latach 1997-98 opracowano też pierwszy projekt rekultywacji składowiska.

XXI wiek:

W 2012 roku przeprowadzona została modernizacja istniejącej kompostowni odpadów zmieszanych, polegająca na przekształceniu jej z klasycznej, charakteryzującej się znaczną odorowością, w instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów [1]. Funkcjonowanie instalacji MBP na Radiowie pozwala zredukować o 230 tys. mg/rok ilość zmieszanych biodegradowalnych odpadów komunalnych kierowanych na wysypiska.

W 2012 rozpoczął się planowany proces rekultywacji składowiska oraz kształtowania bryły składowiska zgodnie projektem budowlanym i planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice pod przyszły teren sportowo-rekreacyjny [1]. Głównym elementem będzie trasa narciarska o szerokości 30 m, długości ok. 533 m, różnicy wysokości 55.9 m (przy wysokości 84 m nad ”0” Wisły) i spadku podłużnym od 10,0 do 14,0%. Trasa nartostrady przebiegać będzie z korony składowiska w kierunku północnym, zakręcać na wschód i południe, a następnie w południowo-zachodnią część. Na terenie góry mają powstać ścieżki rowerowe, narciarskie trasy biegowe, tarasy widokowe, halfpipe [6], rynny snowboardowe oraz trasa zjazdowa dla sanek [2].

21 listopada 2014 roku MPO podpisało z Miastem Warszawa umowę w sprawie rozbudowy spalarni, która przejmie strumień odpadów przetwarzanych na Radiowie. Zakończenie rozbudowy spalarni planowane jest na przełom 2018 i 2019 roku. Składowisko zostanie zamknięte z dniem 31 grudnia 2016 roku [1]. MPO planuje aby kompostownia odpadów zielonych jak i zakład przetwarzania śmieci zmieszanych przy ulicy Kampinoskiej mógł działać do 2021 roku.

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Składowisko Radiowo

[2012] Składowisko Radiowo (źródło)

Widok na sortownie ze wzniesienia

[2012] Widok na sortownie ze wzniesienia (źródło)

Widok z Radiowa na Bemowo

[2012] Widok z Radiowa na Bemowo (źródło)

Góra śmieci

[2013] Góra śmieci (źródło)

Wizualizacja rekultywacji w postaci trasy zjazdowej

[2013] Wizualizacja rekultywacji w postaci trasy zjazdowej (źródło)

Panorama Warszawy z Radiowa

[2013] Panorama Warszawy z Radiowa (źródło)

Wysypisko na Radiowie

[2014] Wysypisko na Radiowie (źródło)

Radiowo z lotu ptaka

[2014] Radiowo z lotu ptaka (źródło)

Kompostownia Radiowo

[2014] Kompostownia Radiowo (źródło)

Zaktualizowano: 09 - 2015