Atlas Warszawy IWAW - encyklopedyczna baza danych miejsc w Warszawie

KatalogWszystkie miejsca w bazie zostały pogrupowane w kategoriach według ich funkcji. Uwzględniono kilkanaście funkcji:Po wybraniu funkcji ukaże się lista obiektów, posortowana alfabetycznie, wraz z miniaturką i nazwą. Po kliknięciu w obiekt nastąpi przejście do jego podstrony.


Opis każdego miejsca składa się z krótkiego podsumowania najciekawszych informacji, podstawowych danych o lokalizacji, funkcji, twórcach i okresie stworzenia; ikon symbolizujących obecne atrakcje miejsca; miniaturce zdjęcia i mapie oraz zakładek podzielonych na okresy historyczne, w których znajdują się właściwe informacje wraz z ilustracjami z tego okresu. Są też dwie zakładki specjalne. Zakładka "Opis" zawiera współczesną (czasami dodatkowo historyczną) charakterystykę urbanistyczno-architektoniczną przestrzeni pokazanej na mapie. Zakładka "Obiekty" zawiera niezależne opisy budynków, pomników czy tablic, które można znaleźć na terenie opisywanego miejsca. Obiekty lub składowe, które istniały w tym miejscu wcześniej, zostały opisane w okresie, kiedy powstały. Zostały one wyróżnione pomarańczowym pochylonym nagłówkiem. Ponadto ciekawsze (według autora portalu) informacje zostały w tekście wyróżnione kolorem pomarańczowym.

Informacja o źródle, z jakiego pochodzi treść zdania, podana jest w postaci nawiasu kwadratowego na końcu zdania lub w momencie zmiany źródła. Wyjątkiem są nawiasy okrągłe z podanym źródłem. Wtedy jest to wtrącenie, a treść za nawiasem pochodzi z tego samego źródła, co przed nawiasem.

W portalu dwie są dwie wartości, które mogą być nieprecyzyjne. Pierwsza to wysokość budynku. Gdy nie ma w tekście podanej precyzyjnej wartości zostaje ona oszacowana wizualnie za pomocą liczby kondygnacji. W wypadku, gdy na opisywanym terenie są obiekty o różnej wysokości, przyjmuje się średnią wartość (np. osiedle mieszkaniowe), maksymalną wartość (np. komin huty), lub też zero (np. las). Druga nieprecyzyjna wartość to data wykonania zdjęcia/grafiki. Dla większości ilustracji znana jest data wykonania, jednak gdy podany jest przedział (np. 1932-1936) albo dekada (np. lata 30-te XX wieku) czy nawet tylko wiek to na www.iwaw.pl podawany jest środek przedziału (np. dla lat 30-tych XX wieku będzie to rok 1935). Zdjęcia, przy których nie udało się dotrzeć do daty wykonania, zostały przypisane do okresu w sposób przybliżony na podstawie jakości kliszy fotograficznej.