Nowe miejsca

Miejsce na teraz

1927-1929

administracyjna

Monumentalny gmach przy skrzyżowaniu ul. Tamka i ul. Smulikowskiego powstał w okresie międzywojennym jako biurowiec szwedzkiego monopolisty Alfa-Laval, produkującego dojarki i wirówki do mleka. Podczas Powstania Warszawskiego wytwarzano tu materiały wybuchowe, a obok działał tu szpital z którym związany był tragiczny epizod rozstrzelania ciężko chorych wraz z kapelanem (który został później beatyfikowany). Po wojnie nadal były to zakłady, bowiem zlokalizowano tu drukarnię Zakłady Graficzne Tamka. Po ich upadku od XXI wieku mieszczą się tu urzędy.