Procter & Gamble Pampers - Utrata - Warszawa - warto zobaczyć w iwaw
Procter & Gamble Pampers


Procter & Gamble Pampers

Fabrykę pieluszek Pampers, która znajduje się na terenie przemysłowej Utraty, tworzą hale magazynowe, hale produkcyjne, biurowiec (z ciekawie zaprojektowanymi pomieszczeniami) i kilka mniejszych obiektów. Jest to jeden z największych zakładów w okolicy (zatrudnia ok. 700 osób), który, co ciekawe, należy do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

biurowiecbiurowiecfabrykafabrykamagazynmagazyn

  • Ulice:   ulica Księżnej Anny, ulica Rzeczna, ulica Zabraniecka
  • Rok powstania:  1994-2008
  • Obszar MSI:  Utrata
  • Wysokość:   6 m
  • Funkcja:  przemysłowa
  • Styl: 
  • Związane osoby:

Opis urbanistyczny:

Procter & Gamble (ul. Zabraniecka 20) ma na Targówku Fabrycznym swoje główne biuro i dużą fabrykę pieluch Pampers [3]. Fabryka zatrudnia ponad 500-700 osób [9]. Biurowiec to dwukondygnacyjny gmach [4], który lśni lekko przyciemnionymi szybami [7], zaprojektowany przez pracownię APA Wojciechowski [4]. Autorami projektu architektonicznego byli: Szymon Wojciechowski, Paulina Owczarska, Witold Dudek. Projekt wykonawczy przygotował Budimex [5]. Prace instalacyjno-montażowe wykonał Instal Lublin [4]. Biurowiec został zaprojektowany w 1999 roku i zbudowany rok później. Znajduje się przy nim 220 miejsc parkingowych. Budynek jest połączony z budynkiem produkcyjnym na obu poziomach, jest wyposażony w klimatyzację i oddzielny system ogrzewania. Tworzą go biura, sale konferencyjne, sale spotkań, zaplecze socjalne, bank, serwerownie, agencja celna i siłownia. Niektóre pomieszczenia otrzymały niestandardowe projekty wnętrza. Sale konferencyjne zaaranżowano w formie statku kosmicznego, boiska do piłki nożnej czy sali w zamczysku. Biurowiec zajmuje powierzchnię 2490 m2 [5]. Oprócz budynku biurowego na terenie znajdują się hale, magazyny, dwa silosy oraz kilkanaście mniejszych budynków pomocniczych.

Obiekty, pomniki, tablice:


Obiekty, pomniki, tablice

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XVIII wiek i wcześniej:


XVIII wiek i wcześniej

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XIX wiek:

Początkowo teren był częścią wsi Utrata, położonej na terenie gminy Bródno. Została ona włączona do Warszawy w 8 kwietnia 1916 roku [1].

Okres międzywojenny:

Ulica Zabraniecka powstała około 1920 roku [8]. W 1936 roku zostało zaproponowane poprowadzenie tędy Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej [2].

Większość ziem zajmowały Dobra Ziemskie Kolonii Targówek i Grochów oraz pojedyncze zabudowania, m.in. fabryk wzdłuż ul. Nieświeskiej, prowadzącej przez teren obecnego kompleksu od ul. Zabranieckiej. Najintensywniejsza zabudowa (8 posesji) znajdowała się w miejscu dzisiejszego ronda na parkingu i budynku biurowego [2]. Na terenie dzisiejszej fabryki znajdowały się m.in. zakład ślusarski Juliana Skorupki w 1930 roku (od ul. Zgrzebnej, wtedy ul. Nieświeska 18), Zespół Chemii Budowlanej Inco (ul. Nieświeska 4/6), piekarnia Kazimierza Chudzyńskiego w 1939 roku *od ul. Dziewanny, wtedy Srocza 2), Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych Polmin w 1930 roku (w 1934 roku w północnej części obecnego kompleksu znajdowały się dwa zbiorniki z naftą [10]), sklep winno kolonialny Niedziołki i hurtownia win i wódek Nowakowskiego (ul. Rosieńska 9) [10].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Zakłady Polmin

[1930] Zakłady Polmin (źródło)

Plan okolic Warszawy

[1934] Plan okolic Warszawy (źródło)

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:


II wojna światowa i Powstanie Warszawskie

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Odbudowa stolicy:

Zabudowa gospodarstw przetrwała bez większych uszkodzeń II wojnę światową [2].

Czasy PRL-u:

Na terenach nieużytków i zabudowy po północnej stronie ul. Nieświeskiej w latach 70-tych XX wieku pojawiły się pierwsze hale magazynowe. Budowa hali od ul. Zabranieckiej została ukończona przed 1982 rokiem [2].

Przemiany 1989-2000:

Po 1990 roku zniknęło wiele domów i ulic, a na ich miejscu wzniesiono m.in. halę produkcyjną (niedokończona inwestycja WZT) [11].

Rozbudowa o część północną i budynek biurowy miała miejsce w latach 90-tych XX wieku [2]. Fabryka powstała w 1994 roku i była to wówczas największa inwestycja amerykańskiego koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybudowano nowoczesną halę, drogi dojazdowe i zmodernizowano bocznicę kolejową. Koszt budowy fabryki o powierzchni 60 tys. m2 wyniósł 140 mln dolarów. W latach 1997-2000 Procter & Gamble zainwestował na Targówku kolejne 50 mln dolarów [6].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Hale

[1990] Hale (źródło)

XXI wiek:

Powiększenie północnej hali o dodatkową część magazynową odbyło się między 2005 i 2008 rokiem. Od tego czasu kompleks nie ulegał dalszym przeobrażeniom [2]. W 2006 roku zainicjowano utworzenie tutaj podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej [6].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Wnętrza biurowca P&G

[2000] Wnętrza biurowca P&G (źródło)

Wnętrza biurowca P&G

[2000] Wnętrza biurowca P&G (źródło)

Wnętrza biurowca P&G

[2000] Wnętrza biurowca P&G (źródło)

Wnętrza biurowca P&G

[2000] Wnętrza biurowca P&G (źródło)

Hale

[2008] Hale (źródło)

Brama wjazdowa

[2008] Brama wjazdowa (źródło)

Teren zakładów

[2011] Teren zakładów (źródło)

Biurowiec

[2017] Biurowiec (źródło)

Zaktualizowano: 10 - 2017