Las Białołęka Dworska - Białołęka Dworska - Warszawa | Atlas Warszawy iwaw.pl
Las Białołęka Dworska


Las Białołęka Dworska

Jest to czwarty pod względem wielkości kompleks leśny na terenie Warszawy, na terenie którego znajdują się najwyższe warszawskie wydmy, porośnięte charakterystycznymi murawami. Oprócz walk w II wojnie światowej nie odnotowano na tym terenie znaczących wydarzeń ani nie znajdują się tutaj charakterystyczne budowle. Jest natomiast sporo szlaków do uprawiania różnego rodzaju sportów.

budowla obronnabudowla obronnadostępne całodobowodostępne całodobowolaslaswzniesieniewzniesieniełąkałąkaścieżka biegowaścieżka biegowa

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić to miejsce w Warszawie:

  • Ulice:   ulica Chlubna, ulica Insurekcji, ulica Lidzbarska, ulica Ornecka, ulica Wałuszewska
  • Rok powstania:  0-0
  • Obszar MSI:  Białołęka Dworska
  • Wysokość:   0 m
  • Funkcja:  rekreacyjna
  • Styl: 
  • Związane osoby:

Opis urbanistyczny:

Lasy Białołęki Dworskiej, w tym Las Choszczówka, zajmują ok. 230-250 ha [1], przez co są czwartym pod względem wielkości terenem leśnym na terenie Warszawy [2]. Na północy łączą się z Lasami Legionowskimi [3], a od zachodu z Lasem Choszczówka. Podlegają pod Nadleśnictwo Jabłonna [1]. Są to zarówno lasy prywatne jak i miejskie [3]. Ponieważ lasy ciągną się również poza granicami Warszawy, na jej obszarze zajmują dwa niepołączone fragmenty: na północ od oczyszczalni Czajka i na wschód od zabudowań Choszczówki.

Najbardziej charakterystyczne są tu zalesione wydmy śródlądowe, najwyższe w Warszawie (102 m n.p.m., 22 metry wysokości względnej [5]) oraz mozaika krajobrazów leśnych. Malowniczość związana jest głównie z urozmaiconym ukształtowaniem terenu [3], przez co tereny znakomicie nadają się do uprawiania sportów: joggingu, biegów przełajowych, jazdy na rowerze, nordic walkingu, jazdy konnej, a zimą biegów narciarskich [4].

Na uwagę zasługują ślady po ostatniej wojnie (okopy i stanowiska czołgowe) [5]. Dla okolicznych mieszkańców jest to las spacerowy [2]. Z kolei grzybiarze znajdują tu borowiki, maślaki, podgrzybki [1] i koźlarze [2].

Na północy są to leśne dukty Szlak Wzdłuż Okopów, Insurekcji oraz ze wschodu na zachód przebiega linia energetyczna. W części północnej prowadzą m.in. Na południe od ul. Wałuszewskiej przebiegają jako leśne trakty fragmenty ul. Uzdowskiej, Insurekcji. Są też w lesie pomniki albo kapliczki, np. niedaleko ul. Ambaras.

Przyroda

Las tworzą głównie drzewostany sosnowe, brzozowo-sosnowe, oraz dębowe, rosnące na siedlisku boru mieszanego świeżego [3] o korzystnych warunkach fito- i areosanitarnych [5]. Drzewostan jest w wieku 30-50 lat [1]. W zachodniej części dominują lite drzewostany sosnowe [3] na wydmach. Dalej spotyka się spotka się dęby, lipy i brzozy. Występują one w środkowej [2], najbardziej zróżnicowanej [3] i najrzadziej uczęszczanej części lasu. W północnej części, gdzie są najwyższe fragmenty wydm porośniętych niewysokimi sosnami [3], znajdują się murawy napiaskowe z kępkową trawą szczotlichą siwą oraz kolorową macierzanką piaskową [2]. Zachodnią część tworzą drzewostany dębowe z domieszką grochodrzewu i lipy, porastające strome brzegi wydm [3].

Do najważniejszych przedstawicieli ssaków należą lisy, dziki, sarny oraz dawniej liczne zające. Wśród ptaków spotkać można będącego pod ochroną dzięcioła czarnego. Często spotykane są wilgi, drozdy oraz sójki, rzadziej jastrzębie, kruki [1] czy krogulce [2]. Z gadów występuje padalec, są też jaszczurki zwinki (spotykane w okolicy muraw napiaskowych [2]) [1].

Obiekty, pomniki, tablice:


Obiekty, pomniki, tablice

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XVIII wiek i wcześniej:


XVIII wiek i wcześniej

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XIX wiek:


XIX wiek

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Okres międzywojenny:

Przed II wojną światową na terenie lasów Białołęki Dworskiej popularne było narciarstwo. Ze szlaków narciarskich korzystali przyjezdni z Warszawy i okolic. Wytyczone szlaki prowadziły przez okoliczne wzniesienia. Od wiosny do jesieni w pogodne soboty zjeżdżały do lasów Białołęki Dworskiej drużyny harcerskie organizujące tu wycieczki i biwaki [1].

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:

We wrześniu 1939 roku przez Białołękę Dworską wracali żołnierze z rozbitych dywizji polskich. W południe 15 września 1939 roku pojawiły się tu pierwsze patrole niemieckie, a po południu oddziały niemieckie zajmowały już cały teren Białołęki [4].

Podczas okupacji wycinano las w pobliżu zabudowań na opał. Ponieważ we wsiach było niewielu Niemców, w pierwsze okupacyjne zimy można było nadal jeździć na nartach [7].

Jesienią 1944 roku Niemcy ustawili tu doborowe dywizje SS-Galizien i SS-Herman Göring. Nacierające od wschodu wojska sowieckie podjęły we wrześniu próbę wyrzucenia Niemców z prawego brzegu Wisły. Walki były długie i zacięte (przykładowo 10 października ogień prowadziło kilka tysięcy dział), a linia frontu przebiegała wówczas na lesistych wzgórzach, przechodzących parokrotnie z rąk do rąk [4].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Walki na kierunku Jabłonny

[1944] Walki na kierunku Jabłonny (źródło)

Walki na kierunku Jabłonny

[1944] Walki na kierunku Jabłonny (źródło)

Walki na kierunku Jabłonny

[1944] Walki na kierunku Jabłonny (źródło)

Walki na kierunku Jabłonny

[1944] Walki na kierunku Jabłonny (źródło)

Odbudowa stolicy:

Po wojnie w lasach Białołęki Dworskiej pozostało wiele sprzętu wojskowego, a także wraki pojazdów opancerzonych i czołgów [1]. Ślady działań wojennych są widoczne też w postaci licznych rowów łącznikowych, stanowisk dział przeciwlotniczych, schronów-obwałowań dla samochodów i czołgów [4].

W 1951 roku Białołęka Dworska została włączona w granice administracyjne Warszawy [4].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Teren Białołęki Dworskiej

[1958] Teren Białołęki Dworskiej (źródło)

Czasy PRL-u:


Czasy PRL-u

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Przemiany 1989-2000:


Przemiany 1989-2000

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XXI wiek:

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Wydma śródlądowa

[2014] Wydma śródlądowa (źródło)

Las

[2014] Las (źródło)

Las

[2014] Las (źródło)

Las

[2014] Las (źródło)

Las

[2014] Las (źródło)

Las

[2014] Las (źródło)

Zróżnicowanie przyrodnicze

[2016] Zróżnicowanie przyrodnicze (źródło)

Ślady umocnień ziemnych

[2018] Ślady umocnień ziemnych (źródło)

Ślady umocnień ziemnych

[2018] Ślady umocnień ziemnych (źródło)

Ślady umocnień ziemnych

[2018] Ślady umocnień ziemnych (źródło)

Opis przygotowano: 2018-05