Batorego 14-20 - Filtry - Warszawa | Atlas Warszawy iwaw.pl
Batorego 14-20


Batorego 14-20

Jest to ciąg czterech pawilonów biurowych z lat 70-tych XX wieku. Mieściła się tu siedziba Biura Planowania Rozwoju Warszawy. Zgodnie z planowanym zagospodarowaniem terenu powinny zostać w przyszłości wyburzone, jednak obecny właściciel oferuje tutaj nowoczesne lokale użytkowe i mikroapartamenty, najmniejszy o powierzchni prawie 7 m2.

biurowiecbiurowiecfastfoodfastfoodmagazynmagazynsklepsklep

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić to miejsce w Warszawie:

  • Ulice:   ulica Stefana Batorego
  • Rok powstania:  1970-1970
  • Obszar MSI:  Filtry
  • Wysokość:   8 m
  • Funkcja:  biurowa
  • Styl:  modernizm
  • Związane osoby:

Opis urbanistyczny:

Cztery identyczne budynki (ul. Batorego 14, 16, 18, 20) mają dwie kondygnacje i piwnicę. Są o konstrukcji żelbetowej. Do tej pory pełniły funkcję biurową [7]. Fasada jest symetryczna. Do środka prowadzą po schodach trzy wysunięte wejścia, które łączą się wewnątrz w jeden korytarz. Dzielą one całość na cztery grupy, wewnętrzne mają po cztery osie, a zewnętrzne po trzy. Okna są również od strony parku jak i na bocznych ścianach.

Obiekty, pomniki, tablice:


Obiekty, pomniki, tablice

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XVIII wiek i wcześniej:


XVIII wiek i wcześniej

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XIX wiek:


XIX wiek

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Okres międzywojenny:


Okres międzywojenny

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:


II wojna światowa i Powstanie Warszawskie

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Odbudowa stolicy:


Odbudowa stolicy

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Pole Mokotowskie

[1945] Pole Mokotowskie (źródło)

Czasy PRL-u:

Przed powstaniem budynków była to część Pola Mokotowskiego.

W 1957 roku władze Warszawy powołały Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Miejskiej. Jej zadaniem było planowanie systemu transportowego miasta. Pod koniec lat 60-tych XX wieku nazwa została zmieniona na Biuro Studiów i Projektów Inżynierii i Komunikacji Miejskiej. W 1972 roku do biura została włączona Pracownia Urbanistyczna Warszawy, tworząc Biuro Planowania Rozwoju Warszawy. Biuro zajmowało się koordynowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzennego oraz technicznego Warszawy [6].

Na potrzeby biura, przy ul. Stefana Batorego w pierwszej połowie lat 70-tych XX wieku powstały cztery budynki [5] i od tamtego czasu nie były remontowane [1]. W 2000 roku BPRW przekształciło się w prywatną spółkę o tej samej nazwie, założoną przez jej pracowników, przejmując dwa środkowe budynki oraz prawo użytkowania gruntu do 2038 roku [5]. Siedzibą BPRW S.A. był budynek przy ul. Batorego 16.

Przemiany 1989-2000:

Od 1995 roku [10] w budynku o numerze 14 działało Liceum Ogólnokształcące Społeczne nr 17, które jako szkoła istnieje od 1990 roku [9]. W kwietniu 2020 roku szkoła przeniosła się na ul. Marszałkowską 34/50 [12]. Organem założycielskim było Towarzystwo Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła przez pewien czas funkcjonowała jako filia liceum przy ul. Bednarskiej. W 1992 roku otrzymała uprawnienia szkoły publicznej [10]. Lekcje prowadzono w małych, 15-osobowych klasach bez profilu (autorem swojego profilu był każdy uczeń), wybór rozszerzeń podyktowany był zainteresowaniami, akademickimi planami oraz aspiracjami [9].

XXI wiek:

Budynki były wynajmowane niewielkim firmom na biura, sklepy, szkoły czy sale prób i nagrań (m.in. Biuro podróży OIS, Warszawska Giełda Lokali i Nieruchomości, Gofun.pl, Atryce24, Bar Thienly, Ministerstwo RockNRolla, Centrum nurkowe AMA, Nieruchomości Atrium21, Sun Yachy Charter, Wyższa Szkoła Nauki Jazdy Mokotów, Mistic Studio, Panica). Pod numerem 20 była też filia urzędu dzielnicy, gdzie rejestrowano pojazdy.

W 2009 roku uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego [4], w którym zawarto zapis "Zakazuje się adaptacji, rozbudowy i przebudowy istniejących budynków przy ul. Batorego oraz ustala się ich docelową likwidację i zagospodarowanie terenu jako teren zieleni urządzonej, zgodnie z ustaleniami planu". Zaplanowano dwa małe pawilony, przeznaczone na gastronomię, kulturę lub usługi sportu. Mają być otoczone zielenią i w większości przeszklone. Firma BPRW (sporządzająca na zlecenie miasta plany zagospodarowania [8]) zaskarżyła ten zapis do sądu. Wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie opowiedziały się po stronie parkowej zieleni. Ostatni wyrok zapadł w 2016 roku [5].

Dwa skrajne budynki przy ul. Batorego 14 i 20 zajmował Zarząd Zieleni [4]. W 2019 roku podjął decyzję o ich rozbiórce [5].

W listopadzie 2019 roku wydano zgodę na remont budynków biurowych przy ul. Batorego 16 i 18 [4]. Wniosek o remont prowadziła z upoważnienia firma Batorego Social Park [5]. Deweloperem została firma Magmillon [2]. Zaplanowano tu inwestycję o nazwie "Pole Mokotowskie". W I etapie pod numerem 18 zaplanowano 49 lokali (17-52 m2) [1]. II etap inwestycji (ul. Batorego 16) to 58 lokali [11]. Lokale tworzą pomieszczenia o powierzchni 17 m2. Są też połączenia dwóch lub trzech typowych modułów, w których mogą znaleźć się biura, lokale i mikroapartamenty [4]. Prace remontowe ruszyły w grudniu 2020 roku. Zakończenie I etapu zaplanowano na lato 2021 roku [1], a II etapu na koniec 2021 roku [3]. Najmniejszy apartament w inwestycji ma 6.7 m2 przy cenie 18 tys. zł za m2 [2]. Ceny większości zależą od usytuowania w budynku i wynoszą od 8990 do 14990 zł/m2 (najdroższe są z widokiem na park) [11].

W ramach prac zaplanowano nową elewację, instalacje elektryczne i wodne i aranżację powierzchni wspólnych [1], co przekracza definicję remontu. 19 października 2020 roku urzędnicy zwrócili się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o podjęcie czynności kontrolnych dotyczących zakresu prowadzonych prac [4]. Kontrola zakończyła się stwierdzeniem, że obecnie nie są prowadzone prace wykraczające poza remont, takie jak termoizolacja [7].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Wizyta Tadeusza Mazowieckiego

[2011] Wizyta Tadeusza Mazowieckiego (źródło)

LO

[2018] LO (źródło)

Batorego 16

[2019] Batorego 16 (źródło)

Budynki

[2019] Budynki (źródło)

Wejście

[2019] Wejście (źródło)

Wejście

[2019] Wejście (źródło)

Budynki

[2019] Budynki (źródło)

Ściana boczna

[2019] Ściana boczna (źródło)

Batorego 20

[2020] Batorego 20 (źródło)

Batorego 20 od północy

[2020] Batorego 20 od północy (źródło)

Batorego 18 od północy

[2020] Batorego 18 od północy (źródło)

Batorego 18 od północy

[2020] Batorego 18 od północy (źródło)

Batorego 14

[2020] Batorego 14 (źródło)

Batorego 14

[2020] Batorego 14 (źródło)

Wizualizacja

[2020] Wizualizacja (źródło)

Plan - Batorego 16

[2020] Plan - Batorego 16 (źródło)

Wizualizacja

[2020] Wizualizacja (źródło)

Wizualizacja

[2020] Wizualizacja (źródło)

Wizualizacja

[2020] Wizualizacja (źródło)

Podstawowy moduł

[2020] Podstawowy moduł (źródło)

Batorego 18

[2020] Batorego 18 (źródło)

Batorego 16 - projekt

[2020] Batorego 16 - projekt (źródło)

Pawilony

[2020] Pawilony (źródło)

Opis przygotowano: 2021-01