Kościół św. Krzysztofa - Piaski - Warszawa - warto zobaczyć w iwaw
Kościół św. Krzysztofa


Kościół św. Krzysztofa

Jest to świątynia, zbudowana na przełomie XX i XXI wieku dla mieszkańców nowopowstających osiedli mieszkaniowych. Tym samym to jedna z najmłodszych parafii w Warszawie. Podczas prac budowlanych nieco zubożono projekt architektki. Przed powstaniem parafii znajdowały się tu powstałe po II wojnie światowej baraki.

kościółkościół

  • Ulice:   ulica gen. Stanisława Maczka, ulica płk. Mieczysława Niedzielskiego „Żywiciela”
  • Rok powstania:  2003-2008
  • Obszar MSI:  Piaski
  • Wysokość:   16 m
  • Funkcja:  sakralna
  • Styl: 
  • Związane osoby: Sadkowski Krzysztof

Opis urbanistyczny:

Parafia rzymskokatolicka Świętego Krzysztofa znajduje się przy ul. Niedzielskiego 4 w kościele pod tym samym wezwaniem. Należy do dekanatu bielańskiego [3][4].

Kościół ustawiony jest fasadą w stronę ul. gen. Maczka [6]. Powstał w stylu tradycyjnym. Plebania została wkomponowana w bryłę kościoła [7].

W dwóch dużych oknach północnej ściany świątyni (wraz z dwoma małymi pomiędzy nimi) zostały umieszczone witraże tworzące całość. Inspiracją były cytaty z Apokalipsy św. Jana. W zielone okno, znajdujące się bliżej ołtarza, wpisano cytat: „Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców - wydające swój owoc każdego miesiąca - a liście drzewa służą do leczenia narodów”. W drugim oknie (niebieskim) wpisane są słowa: „I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”. W obu oknach widać drzewa, jakie mogłyby rosnąć w Nowym Jeruzalem, kiedy rzeczywistość będzie wolna od cierpienia. W lewym oknie przy ołtarzu znajdują się kłosy (symbol eucharystyczny), w prawym lilie (emblemat Maryi). Elementy te zostały powtórzone w znajdujących się wysoko pod sufitem oknach ściany południowej. Projekt witraża wykonał Tomasz Tuszko i Paweł Przyrowski. Witraż został umieszczony 11 grudnia 2015 roku [5].

Na terenie kościoła znajduje się stara, prowizoryczna kaplica z kontenerów oraz pozostawione po budowie świątyni palety z dużą ilością klinkieru, z którym ma powstać nowe ogrodzenie (obecnie jest to parkan z prefabrykowanego betonu). Ogrodzenie od strony budynków mieszkalnych powstało we współpracy z deweloperem [6].

Początkowo ks. Sadkowski nie miał do pomocy ani kościelnego, ani zakrystianki, był natomiast organista O porządek dbali sami parafianie. W parafii aktywnie działa kółko różańcowe, odbywają się spotkania duszpasterskie z młodzieżą, które prowadzi wikariusz, jest 30-osobowa grupa ministrantów. Parafianie chętnie jeżdżą na pielgrzymki, organizowane są parafialne grille [7].

Obiekty, pomniki, tablice:


Obiekty, pomniki, tablice

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XVIII wiek i wcześniej:


XVIII wiek i wcześniej

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XIX wiek:


XIX wiek

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Okres międzywojenny:


Okres międzywojenny

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:


II wojna światowa i Powstanie Warszawskie

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Odbudowa stolicy:

W 1945 roku były to niezagospodarowane pola uprawne tuż przy granicy Warszawy (od strony miasta). Na zdjęciu lotniczym widoczne są tu rowy i stanowiska obronne, najprawdopodobniej artylerii przeciwlotniczej.

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Stanowiska obronne

[1945] Stanowiska obronne (źródło)

Czasy PRL-u:

W latach 70-tych XX wieku na działce stał kompleks ośmiu baraków. Na terenie opisywanej działki było ich pięć. Istniały do ok. 1990 roku, później pozostał tylko jeden barak, którego część istnieje w północnej części posesji.

Przemiany 1989-2000:

Przed rozpoczęciem budowy znajdowały się w barakach hotele robotnicze, warsztaty, magazyny [5]. Teren był bardzo zaniedbany, było to jedno wielkie wysypisko śmieci [7].

Pomysł stworzenia parafii powstał w latach 90-tych XX wieku, kiedy na południe od ul. Kochanowskiego powstały nowe osiedla mieszkaniowe. Przystąpiono do rozmów z władzami gminy Warszawa-Bielany i w kwietniu 1995 roku wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Pierwszą propozycją lokalizacji (z której zrezygnowano) był narożnik skrzyżowania ul. Kochanowskiego i ul. Rudnickiego. Drugą propozycją, która budziła kontrowersje wśród mieszkańców, była działka przy ul. Kochanowskiego 22 (mieścił się tam zaniedbany plac zabaw dla dzieci). Wreszcie trzecia, obecna lokalizacja, została zaakceptowana [6].

W 1998 roku podpisano akt notarialny dotyczący przekazania terenu pod budowę. Władze kościelne otrzymały go, oddając w zamian grunty na Wawrzyszewie [6]. W lipcu 1999 roku teren pod świątynię ogrodzono i przystąpiono do prac porządkowych. 14 września 1999 roku biskup Marian Duś [1] biskup Marian Duś odprawił na terenie budowy pierwszą mszę świętą pod gołym niebem. Poświęcono wtedy krzyż [6] i plac. Ze względu na brak pozwolenia na budowę, na placu (między 2001 i 2005 rokiem) stanęła tymczasowa kaplica w formie blaszaka [1]. W sierpniu 2001 roku celebrowano w niej pierwszą mszę świętą. Kaplica mieściła zaledwie 300-350 osób. Latem większość wiernych gromadziła się na zewnątrz, na dużym placu z ławeczkami. Ustawiono tam również figurę patrona parafii, św. Krzysztofa [7]. Kaplica zachowała się do dzisiaj w południowo-wschodniej części działki.

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Baraki

[1990] Baraki (źródło)

XXI wiek:

30 września 2001 roku ks. prałat Grzegorz Kalwarczyk przekazał wiernym wiadomość o erygowaniu nowej parafii [1] św. Krzysztofa, Dekretem Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa z 14 września 2001 roku [2]. Teren został wydzielony z parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce. Organizatorem i pierwszym proboszczem był ks. Krzysztof Sadkowski [1].

Pobliska mieszkanka, pani Maria Olczak w czynie społecznym zaprojektowała budynek kościoła z plebanią. W kwietniu 2003 roku rozpoczęto budowę. Według projektu miał być to tradycyjny kościółek z białymi tynkami i gzymsami. W niedługim czasie okazało się, ku zaskoczeniu projektantki, że wznoszone mury są z czerwonego klinkieru. Inwestor zastosował też nietypowe wymiary cegły, co zaburzyło proporcje otworów okiennych i kształt kolumn oraz uniemożliwiło umieszczenie planowanych detali, m.in. wpisanych w wysokie okna widocznych z daleka krzyży w postaci szprosów okiennych. Trudnością było też zastosowanie stalowych dźwigarów dachowych, przez co sufit wykonano z bardzo drogich paneli dębowych sprowadzonych ze Szwecji [6].

Kamień węgielny został poświęcony wcześniej, 13 czerwca 1999 roku przez Jana Pawła II podczas jego pobytu w stolicy [1], a 12 czerwca 2005 roku Prymas Polski podpisał Akt Erekcyjny i wmurował kamień węgielny [2]. Budowa została sfinansowana z cegiełek, kupowanych przez parafian [7].

Budowę świątyni zakończono w 2008 roku.

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Budowa kościoła

[2005] Budowa kościoła (źródło)

Wmurowanie kamienia węgielnego

[2005] Wmurowanie kamienia węgielnego (źródło)

Wmurowanie kamienia węgielnego

[2005] Wmurowanie kamienia węgielnego (źródło)

Wmurowanie kamienia węgielnego

[2005] Wmurowanie kamienia węgielnego (źródło)

Budowa

[2008] Budowa (źródło)

Tablica

[2008] Tablica (źródło)

Kościół parafii pw. św. Krzysztofa

[2010] Kościół parafii pw. św. Krzysztofa (źródło)

Plebania

[2010] Plebania (źródło)

Poświęcenie ołtarza

[2010] Poświęcenie ołtarza (źródło)

Poświęcenie ołtarza

[2010] Poświęcenie ołtarza (źródło)

Poświęcenie ołtarza

[2010] Poświęcenie ołtarza (źródło)

Dawna kaplica

[2013] Dawna kaplica (źródło)

Witraże

[2016] Witraże (źródło)

Witraże

[2016] Witraże (źródło)

Witraże

[2016] Witraże (źródło)

Witraże

[2016] Witraże (źródło)

Witraże

[2016] Witraże (źródło)

Witraże

[2016] Witraże (źródło)

Witraże

[2016] Witraże (źródło)

Wnętrze

[2017] Wnętrze (źródło)

Wnętrze

[2017] Wnętrze (źródło)

Ściana zachodnia z witrażami

[2017] Ściana zachodnia z witrażami (źródło)

Ściana wschodnia

[2017] Ściana wschodnia (źródło)

Widok od ul. gen. Maczka

[2018] Widok od ul. gen. Maczka (źródło)

Posesja

[2018] Posesja (źródło)

Zaktualizowano: 09 - 2019