ROD Czerniaków - Czerniaków - Warszawa - warto zobaczyć w iwaw
ROD Czerniaków


ROD Czerniaków

Ogródki działkowe powstały w latach 50-tych XX wieku na terenach wcześniej zmeliorowanych. Wraz z budową Trasy Siekierkowskiej zostały zmniejszone od południa, planowane jest kolejne zmniejszenie z uwagi na budowę al. Polski Walczącej.

altanaaltanagrunty orne i sadygrunty orne i sadyrzekarzeka

  • Ulice:   Aleja Józefa Becka, ulica Bluszczańska, ulica Melomanów
  • Rok powstania:  1955-1955
  • Obszar MSI:  Czerniaków
  • Wysokość:   0 m
  • Funkcja:  rekreacyjna
  • Styl: 
  • Związane osoby:

Opis urbanistyczny:

W skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego Czerniaków wchodzi 298 działek zajmujących 14.3 ha [1]. Przez teren ogródków przepływają dwa łączące się ze sobą kanały: A płynący z południa na północ, który następnie przechodzi w kanał zabudowany i Siekierkowski z południowego-wschodu na zachód.

Obiekty, pomniki, tablice:

Kanał Siekierkowski

Kanał Siekierkowski odwadnia Jeziorko Czerniakowskie. Prowadzi najpierw przez obszary nieużytków, a potem przez ogródki działkowe do Wisły [3]. Jest to kanał melioracyjny o długości 3.1 km. Swój początek bierze w Jeziorze Czerniakowskim Siekierkowskiej i przepływając pod ul. Wolicką, a następnie pod Trasą Siekierkowską wpływa na teren ogródków działkowych. Tam skręca na wschód, dopływając do ul. Melomanów [4]. Dalej wpada do krytego Kanału Czerniakowskiego, prowadzącego do ujścia w Porcie Czerniakowskim. W odcinku ujściowym i górnym głębokość wynosi 1.5 m, 0.8 – 1.0 m szerokości dna i nachyleniu skarp 1:1. W środkowym odcinku głębokości wynoszą od 2.0 m do 3.0 m przy szerokości dna 1.0 m i nachyleniu skarp 1:1:1,5 [11].

W miejscu połączenia z Kanałem Czerniakowskim łączy się z Kanałem Głównym A [13], zwanym niekiedy Kanałem Czerniakowskim [12]. Nazwa ta jest jednak stosowana raczej do kanału krytego. Kanał Główny A swój początek bierze w okolicach ul. Bernardyńskiej i płynie wzdłuż ul. Grzesiuka, pod Trasą Siekierkowską, a następnie na terenie ogródków działkowych równolegle do ul. Melomanów [4]. Rów A ma długość 1820 m, szerokość dna 1.5 m, głębokość 2.0 m i nachylenie skarp 1:1:1.5. Lustro wody jest na wysokości 30-40 cm. Do źródłowego odcinka rowu A włączony jest kolektor deszczowy odprowadzający wody deszczowe z terenu Sadyby. Rów na całej długości odwadnia przylegające tereny rolne [11].

XVIII wiek i wcześniej:


XVIII wiek i wcześniej

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XIX wiek:


XIX wiek

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Okres międzywojenny:

W 1936 roku były to dobra wsi Wielkie i Małe Siekierki (na północy) oraz dobra wsi Czerniaków (na południu).

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:


II wojna światowa i Powstanie Warszawskie

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Odbudowa stolicy:

W 1945 roku istniały już kanały melioracyjne. Resztę terenów, gdzie obecnie są ogródki działkowe, stanowiły grunty orne.

ROD Czerniaków został założony w 1955 roku [2].

Czasy PRL-u:


Czasy PRL-u

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

ROD Czerniaków - zdjęcie lotnicze

[1987] ROD Czerniaków - zdjęcie lotnicze (źródło)

Przemiany 1989-2000:


Przemiany 1989-2000

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XXI wiek:

Przed budową Trasy Siekierkowskiej (al. Becka) w 2001 roku ogródki działkowe zajmowały obszar aż do ul. Wolickiej. Po ukończeniu budowy, od 2005 roku, zostały od tej trasy szybkiego ruchu ograniczone dodatkowym pasem buforowym, co dodatkowo zmniejszyło ich powierzchnię.

Aleja Polski Walczącej

Przez północną i wschodnią część ogrodów zaplanowano poprowadzenie Alei Polski Walczącej (wcześniej roboczo zwanej Czerniakowska-bis) [6]. Nazwa ulicy nawiązuje do sąsiedztwa Kopca Powstania Warszawskiego [9]. Projekt zakłada budowę połączenia Trasy Siekierkowskiej na wysokości ul. Wolickiej z ul. Czerniakowską na wysokości ul. Nehru [6]. Łącznie to blisko dwa kilometry drogi, która ma mieć dwa pasy ruchu w każdą stronę (szerokie na 3.5-4.2 m [8] plus poszerzenia przy skrzyżowaniach) i oddzielne ścieżki rowerowe [5] oraz rezerwę terenu na planowaną linię tramwajową [6].

Trasa została zapisana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w 2000 roku oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 2004 roku [9]. Budowa była wielokrotnie odkładana [6]. Podczas konsultacji społecznych w 2008 roku mieszkańcy domagali się przejścia podziemnego lub kładki [8]. Kilka lat później Komisja Dialogu Społecznego wniosła wiele zastrzeżeń m.in. stworzenie szpalerów drzew wzdłuż jezdni, wytyczenie chodników i osobnych dróg rowerowych, oświetlenie alei energooszczędnymi lampami, a także ochronę pobliskich ogródków działkowych i bazaru przy ul. Nehru. Podczas kolejnych konsultacji mieszkańcy chcieli tym razem przejścia naziemnego [8]. Prace miały wystartować w 2015 roku, jednak problemy z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji i brak decyzji środowiskowej oddaliły rozpoczęcie [5].

12 grudnia 2016 roku Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych poinformował o ogłoszeniu przetargu [6]. Udział wzięło siedmiu oferentów (Budimex, Skanska, Strabag, Porr Polska Infrastructure oraz konsorcja: Balzola Polska i Balzola Hiszpania, Inżynieria Rzeszów i Mabau, Budownictwo Drogowe Jarpol i Mosty Łódź) [5]. W lutym 2017 roku przeprowadzono wycinki drzew (400 drzew i krzewów [7]) w związku z szykowaną budową, a w marcu ogłoszono, że wykonawcą inwestycji będzie Budimex [6]. Urzędnicy zarezerwowali na budowę ponad 82 mln zł [5], jednak oferta została złożona na kwotę 39 mln zł [6]. W kwietniu podpisana została umowa z wykonawcą, a prace ruszyły kilka tygodni później [6]. Zakończenie budowy jest planowane na jesień 2018 roku [5].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

ROD Czerniaków

[2007] ROD Czerniaków (źródło)

Kanał Siekierkowski na północ od kolektora pod Trasą Siekierkowską

[2008] Kanał Siekierkowski na północ od kolektora pod Trasą Siekierkowską (źródło)

Przekroje ul. Czerniakowskiej-bis

[2008] Przekroje ul. Czerniakowskiej-bis (źródło)

Analiza akustyczna

[2008] Analiza akustyczna (źródło)

Kanał Siekierkowski przy granicy z działkami

[2010] Kanał Siekierkowski przy granicy z działkami (źródło)

Symulacja natężenia ruchu

[2013] Symulacja natężenia ruchu (źródło)

ROD Czerniaków - zdjęcie lotnicze

[2013] ROD Czerniaków - zdjęcie lotnicze (źródło)

Projektowana trasa

[2014] Projektowana trasa (źródło)

Ul. Nehru na przedłużeniu ul. Gagarina

[2014] Ul. Nehru na przedłużeniu ul. Gagarina (źródło)

Ogródki działkowe na przebiegu trasy

[2014] Ogródki działkowe na przebiegu trasy (źródło)

Geologia

[2014] Geologia (źródło)

Wody gruntowe

[2014] Wody gruntowe (źródło)

Roślinność

[2014] Roślinność (źródło)

Układ wodny

[2016] Układ wodny (źródło)

Alejki

[2016] Alejki (źródło)

Kanał

[2016] Kanał (źródło)

Alejki

[2016] Alejki (źródło)

Alejki

[2016] Alejki (źródło)

Brama

[2016] Brama (źródło)

Przebieg trasy Polski Walczącej

[2017] Przebieg trasy Polski Walczącej (źródło)

Zjazdy

[2017] Zjazdy (źródło)

Zjazdy

[2017] Zjazdy (źródło)

Budowa Alei Polski Walczącej

[2017] Budowa Alei Polski Walczącej (źródło)

Budowa Alei Polski Walczącej

[2017] Budowa Alei Polski Walczącej (źródło)

Zaktualizowano: 11 - 2017