Las Lindego - Stare Bielany - Warszawa - warto zobaczyć w iwaw
Las Lindego


Las Lindego

Ten niewielki teren leśny jest strefą buforową dla sąsiedniego Lasu Bielańskiego. Pełni funkcję głównie rekreacyjną. Jest tu kilka placów zabaw. Charakterystyczne jest zróżnicowane ukształtowanie powierzchni, po większych opadach płynie też przez niego potok. Powstał na terenie otwartym w dwudziestoleciu międzywojennym. Wiele drzew zostało wyciętych na opał podczas II wojny światowej, a po wojnie teren ten ponownie dolesiono.

dostępne całodobowodostępne całodobowolaslasmostmostparkparkplac zabawplac zabawrzekarzekaścieżka rowerowaścieżka rowerowa

  • Ulice:   ulica Barcicka, ulica Jana Kasprowicza, ulica Karska, ulica Marymoncka, ulica Samuela Bogumiła Lindego
  • Rok powstania:  1928-1928
  • Obszar MSI:  Stare Bielany
  • Wysokość:   0 m
  • Funkcja:  rekreacyjna
  • Styl:  angielski (krajobrazowy)
  • Związane osoby:

Opis urbanistyczny:

Kompleks leśny Las Samuela Lindego (Uroczysko Lindego, Lasek Lindego) zajmuje powierzchnię 2.34 ha. Pełni funkcję buforową dla rezerwatu przyrody Las Bielański i jest miejscem spacerów okolicznych mieszkańców [1]. Teren jest zróżnicowany, spacer urozmaicają liczne górki i dołki [9]. Wzdłuż ścieżek usytuowanych jest wiele ławek i trzy place zabaw [1]. Na placu od ul. Twardowskiej w zimie można zjeżdżać z małej górki, w lecie jeden to jeden z nielicznych placów zabaw dla dzieci pod drzewami [4].

Przez lasek, pozostałością wąwozu Kiełbasa, okresowo przepływa niemal zupełnie zanikły [11] Potok Bielański. Po kilkudniowych opadach można przez niego się przeprawić kilkoma drewnianymi kładkami [5].

Występujący drzewostan to głównie bór mieszany świeży i las mieszany świeży, w którym dominują: sosna, grochodrzew, brzoza i dąb czerwony, a gatunkiem objętym ochroną częściową jest kruszyna pospolita. Nie ma tu wielu cennych gatunków roślin, zwierząt i form przyrodniczych [1]. Zamieszkany jest głównie przez wiewiórki (zapewne jest ich więcej niż w Łazienkach Królewskich [7]) oraz ptaki (między innymi bogatki, sójki i kawki [11]) [5].

Nazwa parku pochodzi od pobliskiej ulicy, która została tak nazwana na cześć polskiego językoznawcy Samuela Lindego [5].

Obiekty, pomniki, tablice:

W południowo-zachodniej części można się natknąć na pozostałości wału strzelniczego, który jest fragmentem dawnych umocnień poligonu wojskowego [6]. Przed wojną wał sięgał niemal ul. Grębałowskiej [11]. Częściowo na terenie lasu, na działce przy Szpitalu Bielańskim, znajdują ruiny kotłowni z wysokim kominem [8].

XVIII wiek i wcześniej:


XVIII wiek i wcześniej

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XIX wiek:

Historycznie obszar wchodził w skład Bielańskiego Pola Wojennego [6].

Okres międzywojenny:

Las powstał w 1928 roku w wyniku nasadzeń przeprowadzonych na terenie dawnego poligonu na dużej części Starych Bielan (na północny zachód od lasu). W okresie międzywojennym obszar został przewidziany do rozparcelowania pod budownictwo. Miała tutaj powstać dzielnica szpitalna, jednak las nie został ostatecznie zabudowany [6].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Teren lasu

[1935] Teren lasu (źródło)

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:

Las znacznie przetrzebiono w trakcie II wojny światowej [6]. Najpewniej zimą 1939/1940 roku znajdujące się tu drzewa zostały w większości wycięte na opał [10].

Odbudowa stolicy:


Odbudowa stolicy

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Teren lasu

[1945] Teren lasu (źródło)

Czasy PRL-u:

Po wojnie następowało ponowne zalesienie. Ostatecznie granice lasu ustaliły się w latach 60-tych XX wieku [6].Pod koniec PRL-u przez całe wakacje okoliczni mieszkańcy brali leżaki, kocyki i opalali się wzdłuż ul. Lindego przy kanałku. Gdy zmieniono bieg ulicy, a strumień zaczął wysychać, ludzie przestali przychodzić tam się opalać [10].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Teren lasu

[1982] Teren lasu (źródło)

Przemiany 1989-2000:

Później teren przejęli pijący alkohol i hałasująca młodzież. W XXI wieku las pomału odzyskuje rekreacyjny charakter [10].

XXI wiek:

W marcu 2015 roku leśnicy wykarczowali drzewa z ponad 4 ha (21% obszaru), argumentując to zbyt małą ilością światła docierającego do runa. Z wycinki udało się pozyskać 130 m3 drewna, które trafiło na sprzedaż [3].

W 2018 roku wykonano remont nawierzchni ścieżki [2].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Teren kompleksu

[2008] Teren kompleksu (źródło)

Teren kompleksu

[2008] Teren kompleksu (źródło)

Leśny plac zabaw

[2008] Leśny plac zabaw (źródło)

Potok

[2009] Potok (źródło)

Uroczysko Las Lindego

[2014] Uroczysko Las Lindego (źródło)

Uroczysko Las Lindego

[2014] Uroczysko Las Lindego (źródło)

Uroczysko Las Lindego

[2014] Uroczysko Las Lindego (źródło)

Teren lasu

[2015] Teren lasu (źródło)

Lasek Lindego

[2016] Lasek Lindego (źródło)

Lasek Lindego

[2016] Lasek Lindego (źródło)

Lasek Lindego

[2016] Lasek Lindego (źródło)

Fragment Lasu Lindego

[2017] Fragment Lasu Lindego (źródło)

Las Lindego

[2017] Las Lindego (źródło)

Opuszczona kotłownia

[2017] Opuszczona kotłownia (źródło)

Uroczysko Lindego

[2017] Uroczysko Lindego (źródło)

Uroczysko Lindego

[2017] Uroczysko Lindego (źródło)

Uroczysko Lindego

[2017] Uroczysko Lindego (źródło)

Zaktualizowano: 10 - 2018