Dawne garaże MSW - Odolany - Warszawa | Atlas Warszawy iwaw.pl
Dawne garaże MSW


Dawne garaże MSW

Teren ten, na początku XX wieku zabudowany drewnianymi domami i barakami (przez moment najprawdopodobniej funkcjonowała w nich szkoła), został spalony podczas Powstania Warszawskiego. W okresie PRL-u funkcjonowały tu garaże dla limuzyn rządowych. Obecnie teren jest w gestii Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, która planuje w tym miejscu budynek Archiwum RP.

magazynmagazyn

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić to miejsce w Warszawie:

  • Ulice:   ulica Juliusza Konstantego Ordona, ulica Marcina Kasprzaka
  • Rok powstania:  1960-1970
  • Obszar MSI:  Odolany
  • Wysokość:   6 m
  • Funkcja:  administracyjna
  • Styl: 
  • Związane osoby:

Opis urbanistyczny:

Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Ordona #23 są dość niepozorne. Charakterystyczne są zakręcone wyjazdy do garażu od strony północnej [16].

Profil geologiczny terenu wygląda następująco: przy powierzchni znajduje się morena górna (do 7 metrów głębokości) z pokładami piasków i żwirów. Pod nią jest seria warw (7.5 do 13 metrów), parę metrów grubego piasku, głębiej morena dolna (3 do 5 metrów), niekiedy występuje nagromadzenie głazów. Niżej znajdują się iły, piaski i żwiry preglacjalne (na ul. Wolskiej 127 na 31.7 metra głębokości). Jest to profil typowy dla płaskowzgórza dyluwialnego [3].

Obiekty, pomniki, tablice:


Obiekty, pomniki, tablice

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XVIII wiek i wcześniej:


XVIII wiek i wcześniej

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XIX wiek:


XIX wiek

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Okres międzywojenny:

Przed II wojną światową ul. Ordona przebiegała po drugiej stronie strony dzisiejszych garaży, w miejscu skweru Pacaka, a cały kwartał był zabudowany. Znajdowały się tu m.in. posesje o adresach ul. Wolska 123 (częściowo), 125 (róg ul. Dworska 80) i 127 (róg ul. Ordona 22, dom rodziny Siedleckich, był to dom parterowy i facjata bez bieżącej wody i z oświetleniem naftowym [2]), ul. Dworska 76, 78, 82 (róg ul. Ordona 18) oraz ul. Ordona 20.

Wolska 125

Przy ul. Wolskiej 125 przed II wojną światową. znajdowały się Koszary Drobiowe min. Komunikacji [5]. W 1922 roku przy ul. Wolskiej 125 udało się umieścić szkołę powszechną [10] nr 63 [5].

Pod koniec 1942 roku, po zajęciu budynków szkolnych przy ul. Marynarskiej 2 [12] przez Niemców, do baraku przy ul. Wolskiej 125 przeniesiono zajęcia szkolne z okolicznych szkół, lecz nauka tam była prawie niemożliwa. Szkole pomógł w organizacji Henryk Maciejewski (zamordowany później przez Niemców 6 sierpnia 1944 roku na terenie Fabryki Franaszka [12]), który stworzył m in.bibliotekę szkolną i wyposażył ją w pracownie naukowe [9], organizował wycieczki krajoznawcze i otaczał opieką chór szkolny, był też organizatorem tajnego nauczania [12]. Odbywały się tu podczas okupacji dwie lekcje dziennie oprócz historii, geografii Polski i literatury ojczystej [12]. Była to szkoła Lewandowskiego (był podobny do Piłsudskiego), Wróblewskiego i Maciejewskiego, nazywana Barakami. Kiedy wprowadzono w niej kursy zawodowe dla starszej młodzieży, młodsze dzieci przeniesiono do szkoły przy ul. Bema [6].

Dworska 78

Przy ul. Dworskiej 78 znajdował się budynek drewniany, jednopiętrowy, do którego prowadziły wysokie, strome schody. 7 sierpnia 1944 roku na podwórku pojawili się Niemcy, którzy kazali wychodzić, a następnie rozstrzeliwali wychodzących, dopóki nie pojawił się Niemiec na koniu z rozkazem, żeby więcej ludności cywilnej nie rozstrzeliwać. Następnie Niemcy oblali dom benzyną i podpalili [20].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Posesje

[1935] Posesje (źródło)

Wolska 127

[1938] Wolska 127 (źródło)

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:


II wojna światowa i Powstanie Warszawskie

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Wolska 127 róg Ordona

[1939] Wolska 127 róg Ordona (źródło)

Ul. Ordona na południe

[1939] Ul. Ordona na południe (źródło)

Wolska 127 róg Ordona

[1944] Wolska 127 róg Ordona (źródło)

Odbudowa stolicy:


Odbudowa stolicy

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Czasy PRL-u:

W okresie PRL-u (co najmniej od 1976 roku) znajdowały się tu garaże służb państwowych, później Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Biura Ochrony Rządu [8]) [1]. Prowadzono tu m.in. warsztaty naprawcze taboru rządowego [1]. Stacjonował tu m.in. Jaguar premiera Józefa Cyrankiewicza, sprowadzony z Anglii w 1962 roku [8]. Obiekt był kiedyś silnie strzeżony, o czym świadczyły do niedawna widoczne liczne kamery i głośniki-szczekaczki. Na terenie znajdował się własny dystrybutor paliwa, był też kanał do prowadzenia przeglądów [19]. Garaże służyły rządowym limuzynom zanim zbudowano nową bazę na Sadybie [18].

Przemiany 1989-2000:


Przemiany 1989-2000

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XXI wiek:

W 2010 roku w garażu miała miejsce licytacja 62 samochodów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Były to nierzucające się w oczy marki: daewoo lanos, fiaty, fordy escord, polonezy caro [4].

Po opuszczeniu siedziby garażowały tu wozy zaplecza gospodarczego [18] SPEC, który ma siedzibę po drugiej stronie ulicy. W 2013 roku część garaży w postaci wiat od strony zachodniej została zlikwidowana. Został budynek główny [19].

Archiwum RP

W 2013 roku Minister Skarbu Państwa przekazał posesję Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (nieruchomość jest w trwałym zarządzie NDAP [15]). Teren pozwala na wybudowanie Archiwum Narodowego RP o powierzchni 75 tys. m2. Planowane jest połączenie tu w jednym budynku Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego i magazynów Archiwum Głównego Akt Dawnych. Przygotowano założenia funkcjonalno-użytkowe planowanej inwestycji [14] i 22 sierpnia 2014 roku otrzymano pozwolenie na budowę budynków z garażem nr 326/14 [17].

4 lutego 2016 roku ogłoszono wyniki konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji budynku. Nagrody otrzymali: I miejsce Paulina Czerko Elżbieta Dworakowska, II miejsce Aneta Litwińczuk oraz (równorzędnie) Kinga Butlewska z Karoliną Wołoszynek. Konkurs został zorganizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i obejmował I etap, który zakładał powstanie budynku o powierzchni użytkowej 30 tys. m2, z której dwie trzecie zostałoby przeznaczone na magazyny archiwalne, a w pozostałej części powstanie nowoczesnych pracowni konserwacji i digitalizacji zbiorów oraz czytelni i powierzchni konferencyjno-wystawienniczych [14].

Prace nad budową zostały jednak zamrożone ponieważ nie ma zagwarantowanych środków na finansowanie tego projektu. Budynek garażu dalej stoi, teren jest ogrodzony i zabezpieczony. Zabudowania otacza bujna roślinność [13].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Garaż rządowy - głośnik

[2007] Garaż rządowy - głośnik (źródło)

Garaż rządowy - stacja paliw

[2007] Garaż rządowy - stacja paliw (źródło)

Garaż rządowy - kanał

[2007] Garaż rządowy - kanał (źródło)

Teren garaży

[2010] Teren garaży (źródło)

Garaże przy ul. Ordona 23

[2011] Garaże przy ul. Ordona 23 (źródło)

Ul. Ordona 23

[2013] Ul. Ordona 23 (źródło)

Ul. Ordona 23

[2013] Ul. Ordona 23 (źródło)

Widok od ul. Ordona

[2014] Widok od ul. Ordona (źródło)

Projekt Archiwum Narodowego RP - I miejsce

[2016] Projekt Archiwum Narodowego RP - I miejsce (źródło)

Projekt Archiwum Narodowego RP - I miejsce

[2016] Projekt Archiwum Narodowego RP - I miejsce (źródło)

Projekt Archiwum Narodowego RP - I miejsce

[2016] Projekt Archiwum Narodowego RP - I miejsce (źródło)

Projekt Archiwum Narodowego RP - II miejsce

[2016] Projekt Archiwum Narodowego RP - II miejsce (źródło)

Projekt Archiwum Narodowego RP - II miejsce

[2016] Projekt Archiwum Narodowego RP - II miejsce (źródło)

Projekt Archiwum Narodowego RP - II miejsce

[2016] Projekt Archiwum Narodowego RP - II miejsce (źródło)

Projekt Archiwum Narodowego RP - II miejsce (2 nagroda)

[2016] Projekt Archiwum Narodowego RP - II miejsce (2 nagroda) (źródło)

Projekt Archiwum Narodowego RP - II miejsce (2 nagroda)

[2016] Projekt Archiwum Narodowego RP - II miejsce (2 nagroda) (źródło)

Projekt Archiwum Narodowego RP - II miejsce (2 nagroda)

[2016] Projekt Archiwum Narodowego RP - II miejsce (2 nagroda) (źródło)

Zabudowania od zachodu

[2016] Zabudowania od zachodu (źródło)

Zabudowania

[2016] Zabudowania (źródło)

Zabudowania

[2016] Zabudowania (źródło)

Garaże MSW

[2017] Garaże MSW (źródło)

Garaże MSW

[2017] Garaże MSW (źródło)

Garaże MSW

[2017] Garaże MSW (źródło)

Garaże MSW

[2017] Garaże MSW (źródło)

Garaże MSW

[2017] Garaże MSW (źródło)

Garaże MSW

[2017] Garaże MSW (źródło)

Garaże MSW

[2017] Garaże MSW (źródło)

Garaże MSW

[2017] Garaże MSW (źródło)

Garaże MSW

[2017] Garaże MSW (źródło)

Garaże MSW

[2017] Garaże MSW (źródło)

Garaże MSW

[2017] Garaże MSW (źródło)

Garaże MSW

[2017] Garaże MSW (źródło)

Widok od ul. Ordona

[2017] Widok od ul. Ordona (źródło)

Widok od południa

[2017] Widok od południa (źródło)

Widok od południa

[2017] Widok od południa (źródło)

Widok od ul. Kasprzaka

[2017] Widok od ul. Kasprzaka (źródło)

Pozostałości garaży

[2019] Pozostałości garaży (źródło)

Pozostałości garaży

[2019] Pozostałości garaży (źródło)

Pozostałości garaży

[2019] Pozostałości garaży (źródło)

Pozostałości garaży

[2019] Pozostałości garaży (źródło)

Pozostałości garaży

[2019] Pozostałości garaży (źródło)

Pozostałości garaży

[2019] Pozostałości garaży (źródło)

Pozostałości garaży

[2019] Pozostałości garaży (źródło)

Pozostałości garaży

[2019] Pozostałości garaży (źródło)

Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

[2019] Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (źródło)

Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

[2019] Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (źródło)

Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

[2019] Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (źródło)

Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

[2019] Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (źródło)

Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

[2019] Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (źródło)

Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

[2019] Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (źródło)

Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

[2019] Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (źródło)

Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

[2019] Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (źródło)

Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

[2019] Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (źródło)

Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

[2019] Garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (źródło)

Opis przygotowano: 2019-07