Cementownia Warszawa - Żerań - Warszawa | Atlas Warszawy iwaw.pl
Cementownia Warszawa


Cementownia Warszawa

Cementownia powstała w latach 50-tych XX wieku i była wówczas jednym z największych zakładów produkcyjnych na Białołęce. Po przejęciu w XXI wieku przed Dyckerhoff produkcja spadła, a w części zakładów rozpoczęły produkcję inne firmy, jak Certus. Charakterystyczne dla cementowni są silosy stojące w centrum kompleksu.

biurowiecbiurowiecfabrykafabrykamagazynmagazyntereny kolejowetereny kolejowe

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić to miejsce w Warszawie:

  • Ulice:   ulica Marcelińska, ulica Płochocińska, ulica Spedycyjna
  • Rok powstania:  1952-1957
  • Obszar MSI:  Żerań
  • Wysokość:   35 m
  • Funkcja:  przemysłowa
  • Styl:  industralizm
  • Związane osoby: Leykam Marek

Opis urbanistyczny:

Przy ul. Płochocińskiej #19 znajduje się cementownia, należąca obecnie do grupy Dyckerhoff [1]. Zakład Płochocińska przypisany jest też do adresu ul. Spedycyjna #10 [5]. Firma Dyckerhoff Polska znana była wcześniej jako Cementownia Nowiny i działa na rynku materiałów budowlanych od 1965 roku [6]. Na terenie cementowni znajdują się m.in. charakterystyczne dwa rzędy silosów po trzy w każdym, zakłady przemysłowe, hale magazynowe i budynki administracyjne. Przez teren cementowni prowadzą bocznice kolejowe z konstrukcjami do rozładunku.

Obiekty, pomniki, tablice:


Obiekty, pomniki, tablice

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XVIII wiek i wcześniej:


XVIII wiek i wcześniej

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XIX wiek:


XIX wiek

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Okres międzywojenny:


Okres międzywojenny

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:


II wojna światowa i Powstanie Warszawskie

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Odbudowa stolicy:

W 1945 roku teren nie był zagospodarowany.

Cementownia została zbudowana w latach 1952-1957 (1953-1956 [4]) [1]. Początkowo zatrudniała 600 pracowników [4]. Współautorem projektu zakładu, nazywanego wówczas Zakładem Przemiału Cementu na Żeraniu był Marek Leykam. W 1957 roku za projekt otrzymał on Nagrodę Państwową I stopnia [7]. Cementownia imponującymi zabudowaniami determinowała charakter okolicy, jako ośrodka przemysłu budowlanego [10]. Cementownia wyposażona została w maszyny duńskiej firmy F.L. Smith. Cementownia pokrywała zapotrzebowanie Warszawy w 60%, a do produkcji cementu wykorzystywała odpadowe pyty dymnicowe z warszawskich elektrociepłowni. Produkowano w niej cement portlandzki 350 i hutniczy 250 [14].

Ul. Płochocińska była wówczas niewielką uliczką łączącą ul. Modlińską z nieistniejącym już odcinkiem ul. Nastawniczej (wówczas Fabryczna "3") [4].

Czasy PRL-u:

W latach 70-tych XX wieku wzdłuż ul. Spedycyjnej znajdowały się ogródki działkowe, stał budynek administracyjny, będący jednocześnie bramą wjazdową od ul. Płochocińskiej, silosy i budynki z nimi połączone oraz magazyny znajdujące się wzdłuż suwnic. Większość centralnego terenu była zadrzewiona, a wschodnia część (wzdłuż bocznicy kolejowej) nie była jeszcze zagospodarowana.

Cementowania z biegiem lat zmieniała nazwy, m.in była to: Dyrekcja Budowy Stacji Przemiałowej w Warszawie, Warszawskie Zakłady Przemiału Cementu w Budowie, Kombinat Cementowy Przyjaźń w Wierzbicy Cementownia Warszawa, Kielecki Kombinat Cementowo-Wapienniczy Cementownia Warszawa, Cementownia Warszawa Przedsiębiorstwo Państwowe, Cementownia Warszawa w Warszawie, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Cementownia Warszawa [8].

W 1972 roku cementownia wyprodukowała 640 tys. ton cementu [14].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Cementownia

[1963] Cementownia (źródło)

Cementownia

[1965] Cementownia (źródło)

Cementownia

[1965] Cementownia (źródło)

Cementownia Warszawa

[1965] Cementownia Warszawa (źródło)

Przemiany 1989-2000:


Przemiany 1989-2000

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XXI wiek:

Ok. 2001 roku kompleks został rozbudowany. W czerwcu 2002 roku komitet zakładowy NSZZ Solidarność wstąpił w spór zbiorowy z pracodawcą. W ciągu pięciu lat pojawił się zarządca komisaryczny [12].

Przed 2008 rokiem Dyckerhoff kupił kilka cementowni, w tym Żerań [9]. Ogródki działkowe zostały zamienione na place postojowe i składowiska.

Wschodnia część, na której znajdowały się bocznice kolejowe, zaczęła funkcjonować jako osobny zakład produkujący kostki brukowe i bloczki fundamentowe Certus (również pod adresem ul. Płochocińska 19). Została też rozbudowana.

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Cementownia

[2001] Cementownia (źródło)

Cementownia

[2005] Cementownia (źródło)

Bocznice

[2013] Bocznice (źródło)

Bocznice

[2013] Bocznice (źródło)

Bocznice

[2013] Bocznice (źródło)

Bocznice

[2013] Bocznice (źródło)

Bocznice

[2013] Bocznice (źródło)

Bocznice

[2013] Bocznice (źródło)

Bocznice

[2013] Bocznice (źródło)

Cementownia Żerań

[2014] Cementownia Żerań (źródło)

Zakłady na Żeraniu

[2014] Zakłady na Żeraniu (źródło)

Zakłady na Żeraniu

[2014] Zakłady na Żeraniu (źródło)

Zakład Płochocińska

[2014] Zakład Płochocińska (źródło)

Zabudowania posesji

[2019] Zabudowania posesji (źródło)

Opis przygotowano: 2020-01