Kępa Wieloryb - Wawer - Warszawa | Atlas Warszawy iwaw.pl
Kępa Wieloryb


Kępa Wieloryb

Ta największa wyspa na Wiśle na terenie Warszawy znajduje się tuż przy prawym brzegu i jest oddzielona Starą Wisłą od Wawra. Jest to spory obszar porośnięty zarówno łęgami jak i roślinnością trawiastą. Od strony Wisły jest częściowo umocniony. Dawniej łowiono tu ryby i zbierano wiklinę.

dostępne całodobowodostępne całodoboworzekarzekawędkarstwowędkarstwołąkałąkaścieżka rowerowaścieżka rowerowa

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić to miejsce w Warszawie:

  • Ulice:  
  • Rok powstania:  0-0
  • Obszar MSI:  Wawer
  • Wysokość:   0 m
  • Funkcja:  rekreacyjna
  • Styl: 
  • Związane osoby:

Opis urbanistyczny:

Kępa Wieloryb jest największą wyspą (kępą) w obrębie Wisły w Warszawie [1]. Znajduje się na 503-507 kilometrze rzeki [4] i jej długość wynosi około 4.3 km [3]. Ten obszar łąk i łęgów wierzbowych o powierzchni 114 ha jest wyłączony z wycinki [4]. Od prawego brzegu oddziela ją wysychające starorzecze Stara Wisła [1]. Wzdłuż kępy prowadzi droga dla rowerzystów. W kilku miejscach można zejść i zobaczyć umocniony brzeg rzeki [3].

Kępa położona jest na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” oraz na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Kępa jest regularnie zalewana falą powodziową [1]. Na Kępie można spotkać sarny, zające, jeże, tchórze, kuny, piżmaki, wiele gatunków ptaków, płazów, owadów i innych bezkręgowców. Wśród ptaków chronionych wymieniane są krętogłów, derkacz, muchołówki i orzeł bielik. Bieliki próbowały założyć gniazdo, ale zostały wypłoszone przez właściciela sąsiedniej działki. Kępa jest porośnięta m.in. wikliną [1].

Według jednego ze źródeł kształt kępy przypomina płetwala błękitnego (stąd nazwa kępy). Według innych źródeł w czasach gdy Wisła nie była jeszcze uregulowana, wiosną przy wysokim stanie wody wpływały w łachę i na zalane płytką wodą łąki na tarlisko niezliczone ilości szczupaków. Łowiący je miejscowi mieli wówczas mówić, że w kympie jest wielorybóf [1].

Obiekty, pomniki, tablice:


Obiekty, pomniki, tablice

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XVIII wiek i wcześniej:


XVIII wiek i wcześniej

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XIX wiek:

Okoliczni mieszkańcy z biednej wsi Las utrzymywali się m.in. połowu ryb na kępie i ich sprzedaży. Za możliwość połowu pobierana była dzienna opłata [5].

Na mapie z lat 1875-1877 w tym rejonie była naniesiona jedna długa wyspa, a pomiędzy nią a prawym brzegiem Wisły kilka mniejszych wysepek. Na planie z 1892 roku, kilka lat po rozpoczęciu regulacji Wisły, w miejscu kępy zaznaczone były dwie wyspy. Mocno wydłużoną wyspę północną zaznaczono jako „Wyspa bezimienna”, owalna wyspa południowa nie jest podpisana żadną nazwą [1].

Od końca XIX wieku chłopi z Lasa, Kuligowa, Błot i Nowej Wsi zajmowali się masowo wyplataniem koszy wiklinowych. Mieszkańcy wykorzystywali wiklinę wycinaną nielegalnie na pobliskiej Kępie Wieloryb. Wiklina z tej kępy była bowiem oficjalnie zarezerwowana i używana do umocnienia (faszynę) Wisły. Oprócz tego chłopi z Lasa wypasali na kępie bydło. W wyniku rabunkowej eksploatacji kępa została wyniszczona i wiklinę musiano sprowadzać z odległych miejsc [1].

Na Kępach Wieloryb i Cisie zbierali się spiskowcy w czasie rewolucji z 1905 roku [1].

Okres międzywojenny:


Okres międzywojenny

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:

Podczas okupacji hitlerowskiej kępa była jednym z miejsc, gdzie odbywały się konspiracyjne szkolenia wojskowe okolicznych strażaków. Pod koniec wojny przez kępę Wieloryb przeszły przez linię frontu do Miedzeszyna dwie grupy osób: w nocy z 10 na 11 sierpnia 1944 roku około 30 dobrze uzbrojonych harcerzy wawerskich, w nocy z 14 na 15 sierpnia około 200 mieszkańców okolicznych miejscowości [1].

Odbudowa stolicy:


Odbudowa stolicy

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Czasy PRL-u:

Za czasów Gierka miał w tym miejscu powstać stopień wodny [3].

Przemiany 1989-2000:


Przemiany 1989-2000

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XXI wiek:

Obecnie, z powodu działalności inwestycyjnej okolicznych przedsiębiorców, kępa jest obiektem zainteresowania ekologów.

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Widok z Kępy Wieloryb wzdłuż polnej drogi w kierunku Starej Wisły

[2012] Widok z Kępy Wieloryb wzdłuż polnej drogi w kierunku Starej Wisły (źródło)

Kępa Wieloryb, polna droga

[2012] Kępa Wieloryb, polna droga (źródło)

Miejsce planowanej zapory (stopnia wodnego)

[2014] Miejsce planowanej zapory (stopnia wodnego) (źródło)

Miejsce planowanej zapory (stopnia wodnego)

[2014] Miejsce planowanej zapory (stopnia wodnego) (źródło)

Zadrzewienia (topole) na kępie

[2016] Zadrzewienia (topole) na kępie (źródło)

Kępa Wieloryb w Wawrze

[2016] Kępa Wieloryb w Wawrze (źródło)

Brzeg Kępy Wieloryb

[2016] Brzeg Kępy Wieloryb (źródło)

Opaska brzegowa wzdłuż części Kępy Wieloryb

[2016] Opaska brzegowa wzdłuż części Kępy Wieloryb (źródło)

Fragment brzegu Kępy Wieloryb

[2016] Fragment brzegu Kępy Wieloryb (źródło)

Kępa Wieloryb od strony Wisły

[2016] Kępa Wieloryb od strony Wisły (źródło)

Kępa Wieloryb

[2016] Kępa Wieloryb (źródło)

Kępa Wieloryb

[2016] Kępa Wieloryb (źródło)

Lokalizacja osad

[2016] Lokalizacja osad (źródło)

Na Kępie Wieloryb

[2017] Na Kępie Wieloryb (źródło)

Fragment Kępy Wieloryb

[2017] Fragment Kępy Wieloryb (źródło)

Opis przygotowano: 2017-11