ROD-y Wiślany Brzeg, Zerzeń, Cyklamen, Wodniak, Zorza i Śnieguliczki - Zerzeń. - Warszawa - warto zobaczyć w iwaw
ROD-y Wiślany Brzeg, Zerzeń, Cyklamen, Wodniak, Zorza i Śnieguliczki


ROD-y Wiślany Brzeg, Zerzeń, Cyklamen, Wodniak, Zorza i Śnieguliczki

Kompleks Rodzinnych Ogródków Działkowych położonych na terenie dawnej wsi Zerżeń, częściowo odseparowanych od siebie zabudową i przecinającymi je ulicami.

altanaaltanagrunty orne i sadygrunty orne i sadyplac zabawplac zabawrzekarzeka

  • Ulice:   Trakt Lubelski, ulica Borowiecka, ulica Cyklamenów, ulica Odrębna, ulica Skalnicowa, ulica Śnieguliczki
  • Rok powstania:  1970-1982
  • Obszar MSI:  Zerzeń.
  • Wysokość:   0 m
  • Funkcja:  rekreacyjna
  • Styl: 
  • Związane osoby:

Opis urbanistyczny:

Na terenie Zerzenia znajduje się kilka Rodzinnych Ogrodów Działkowych: ROD Wiślany Brzeg, ROD Zerzeń, ROD Cyklamen, ROD Wodniak i ROD Śnieguliczki.

Wiślany brzeg

Ogród Wiślany Brzeg znajduje się na północ od ul. Skalnicowej. Istniał co najmniej w 1976 roku. Jednym z właścicieli był były minister rolnictwa, który zakładał ROD "Wiślany Brzeg". Do działki doprowadzony jest prąd oraz woda [4].

Żerżeń

Ogród Żerżeń znajduje się na wschód od Traktu lubelskiego. W ogrodzie prowadzą następujące aleje (od północy): Skowronków, Pszczółek, Słowników, Słoneczników, Biedronek, Floksów, Spacerowa, Tulipanów, Róż, Bzów, Głogów, Jaśminów oraz dwie poprzeczne XX-lecia i Łąkowa.

Na terenie ogrodu znajduje się łącznie 811 działek. Na infrastrukturę ogrodową składa się sieć wewnętrznej instalacji wodociągowej z trzema własnymi ujęciami wody i hydrofornią, sieć elektroenergetyczna, z energią doprowadzoną indywidualnie do altan. W kilku miejscach na terenie ogrodu ustawione są toalety wolnostojące. W centralnej części zlokalizowany jest plac z kontenerami przeznaczonymi do gromadzenia odpadów stałych. Przy bramie głównej od strony ul. Borowieckiej znajduje się niestrzeżony parking, objęty (jak teren ogrodu) monitoringiem. Biuro Zarządu czynne jest trzy razy w tygodniu (w okresie zimowym dwa razy). Teren jest codziennie nadzorowany przez dozorców. Najmłodsi mogą korzystać z placu zabaw wyposażonego w trampoliny, piaskownicę, huśtawki, pole do gry w siatkówkę i basen z piłkami oraz ze znajdującej się obok świetlicy z grami zręcznościowymi [1]. Na terenie ROD znajduje się sklep z artykułami ogrodniczymi (nasiona, torf itp.) [2].

Teren ROD Żerżeń należy do I strefy Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu [1].

Ogród wziął nazwę od wsi Zerzeń (stare nazwy Zerzyn, Rzizno, Zezno) wzmiankowanej w dokumentach z XIII wieku. Po II wojnie światowej ostatni właściciel wsi Zerzeń dzierżawił grunty okolicznym gospodarzom. W ramach realizacji Ustawy PKWN o reformie rolnej, grunty częściowo nadano w użytkowanie okolicznym rolnikom. Teren, na którym znajduje się dzisiaj Rodzinny Ogród Działkowy „Żerżeń”, a pierwotnie Pracownicze Ogrody Działkowe „Zerzeń”, Bankowiec”, „NIK” oraz „IEA”, nie był objęty reformą i znajdował się w dyspozycji państwa [1].

Ponieważ w okresie PRL-u władze miasta planowały zabudowę na terenie ogródków działkowych, liczna grupa działkowców została pozbawiona możliwości wypoczynku. Wojewódzki Zarząd Polskiego Związku Działkowców wystąpił do władz dzielnicy Praga Południe z wnioskami o przydział nowych terenów. Podjęto decyzję o przydzieleniu działkowcom w użytkowanie 30 ha terenów. Był to teren podmokły, z licznymi dołami, bagniskami i hałdami śmieci [1].

Koszt infrastruktury ogrodowej pokrywał Zarząd Wojewódzki PZD, a prace wykonywali często sami działkowcy, wykonując je społecznie. Przez pierwsze lata wykonano cały szereg prac: wytyczanie alejek i działek, oznakowanie całego terenu, wykonanie utwardzonej alei głównej, wytyczenie parkingu, budowę toalet wolnostojących, dyżurki, świetlicy, magazynów, pomieszczeń biurowych, budowę wewnętrznej sieci wodociągowej i studni głębinowych, budowę hydroforni, budowę trafostacji i ułożenie sieci elektrycznej z oświetleniem alei głównej [1].

Za początek funkcjonowania ogrodu przyjęto 22 kwietnia 1970 roku. Pierwotnie każdy z ogrodów posiadał własny samorząd, jednak konieczność współpracy w kwestiach korzystania z infrastruktury czy dokonywania inwestycji spowodowała powstanie Komisji Koordynującej, a w późniejszym okresie wspólnego Zarządu [1]. Początkowo istniała część wschodnia. Część zachodnia powstała do 1982 roku.

Cyklamen

Ogród Cyklamen znajduje się między ul. Cyklamenów i Traktem lubelskim. Znajduje się tu 166 działek na powierzchni 5.50 ha. Ogród powstał w 1979 roku [6].

Powstał między 1976 i 1987 rokiem.

Wodniak

Ogród Wodniak miedzy ul. Cyklamenów i ul. Skalnicową. Wjazd znajduje się od ul. Cyklamenów [5]. Znajduje się tu 161 działek na powierzchni 6.80 ha. Ogród powstał w 1966 roku [6].

Śnieguliczki

Rodzinne Ogrody Działkowe Śnieguliczka powstały 13 października 1972 roku na podstawie decyzji Prezydium Rady Narodowej M. St. Warszawy [3]. Ogród znajduje się między ul. Śnieguliczki i ul. Odrębną. Znajduje się tu 140 działek na powierzchni 5.34 ha [6].

Zorza

Rod Zorza znajduje się przy ul. Trakt Lubelski #60 u sąsiaduje od wschodu z ROD Zerzeń. Granicą między ogrodami przebiega Kanał Zerzeński. Mieszkańcy mają dostęp do placu zabaw, budynku gospodarczego.

Obiekty, pomniki, tablice:


Obiekty, pomniki, tablice

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XVIII wiek i wcześniej:


XVIII wiek i wcześniej

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XIX wiek:


XIX wiek

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Okres międzywojenny:


Okres międzywojenny

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:


II wojna światowa i Powstanie Warszawskie

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Odbudowa stolicy:


Odbudowa stolicy

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Czasy PRL-u:


Czasy PRL-u

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

ROD Śnieguliczka

[1975] ROD Śnieguliczka (źródło)

ROD Śnieguliczka

[1975] ROD Śnieguliczka (źródło)

ROD Śnieguliczka

[1975] ROD Śnieguliczka (źródło)

ROD Wiślany Brzeg, Cyklamen, Wodniak

[1976] ROD Wiślany Brzeg, Cyklamen, Wodniak (źródło)

ROD Zerzeń, Zorza i Śnieguliczki

[1976] ROD Zerzeń, Zorza i Śnieguliczki (źródło)

Przemiany 1989-2000:


Przemiany 1989-2000

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XXI wiek:


XXI wiek

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

ROD Śnieguliczki

[2017] ROD Śnieguliczki (źródło)

ROD Zerzeń, Zorza i Śnieguliczki

[2018] ROD Zerzeń, Zorza i Śnieguliczki (źródło)

ROD Wiślany Brzeg, Cyklamen, Wodniak

[2018] ROD Wiślany Brzeg, Cyklamen, Wodniak (źródło)

ROD Zerzen

[2018] ROD Zerzen (źródło)

ROD Śnieguliczki

[2019] ROD Śnieguliczki (źródło)

Zaktualizowano: 11 - 2019