Nowe miejsca

edukacyjna, mieszkaniowa, militarna, sportowa

administracyjna

mieszkaniowa

Miejsce na teraz

1936-1968

mieszkaniowa

Są to trzy stykające się ze sobą kamienice, dwie powojenne, jedna przedwojenna.