Nowe miejsca

Miejsce na teraz

Dzisiejsze zakłady farmaceutyczne są spadkobiercą Zakładów Chemicznych Spiessa, działających w tym miejscu od początku XIX wieku. produkowano tu ocet, nawozy, farby, wreszcie kosmetyki i leki. Po znacjonalizowaniu zakładów po II wojnie światowej była to największa w Polsce wytwórnia leków. To tu wytwarzano jedne z pierwszych w Polsce i na świecie: penicylinę i insulinę. Na terenie zakładów działała szkoła, a pracownicy otrzymywali wsparcie socjalne (również w trakcie okupacji, kiedy fabryka Spiessa działała pod zarządem niemieckim). Obecnie zakłady mają znaczny udział w rynku farmaceutycznym, natomiast w planach jest przeniesienie produkcji poza Warszawę.