Nowe miejsca

Miejsce na teraz

2019-2020

mieszkaniowa

Jedno z nowopowstałych osiedli mieszkaniowych na Kabatach.