Park Olszyna - Piaski - Warszawa | Atlas Warszawy iwaw.pl
Park Olszyna


Park Olszyna

Ten kameralny park na Bielanach to pozostałość wilgotnych lasów olchowych w dolinie niesiniejącej już rzeki Rudawka. Na jego terenie znajdują się liczne urządzenia rekreacyjne (boiska, ścianka wspinaczkowa, siłownia) oraz miejsca przyrodnicze (staw, kanał, las). Został utworzony przez samych mieszkańców w czynie społecznym.

boiskoboiskodostępne całodobowodostępne całodobowolaslasparkparkplac zabawplac zabawsiłownia plenerowasiłownia plenerowastawstawtablica pamięcitablica pamięciścianka wspinaczkowaścianka wspinaczkowaścieżka rowerowaścieżka rowerowa

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić to miejsce w Warszawie:

  • Ulice:   Aleja Armii Krajowej, ulica Gąbińska, ulica Teodora Duracza, ulica Władysława Broniewskiego
  • Rok powstania:  1973-1975
  • Obszar MSI:  Piaski
  • Wysokość:   0 m
  • Funkcja:  rekreacyjna
  • Styl: 
  • Związane osoby:

Opis urbanistyczny:

Park Olszyna został założony w latach 1973-1975 w dolinie rzeki Rudawki (płynącej dawniej przez Wolę, Bemowo i Bielany [4]) [1]. Nazwa parku pochodzi od istniejącego tu olchowego lasu [2], co jest rzadko unikatowe dla Warszawy [6]. Teren parku został wtedy oczyszczony i zagospodarowany w czynie społecznym przez mieszkańców dzielnicy [1], w tym przez pracowników zakładów komunikacyjnych oraz Huty Warszawa. Pozostawiono ogromne asfaltowe place ogromne bramki, zwane niegdyś za dziecięcych czasów "ligowymi". Park swoje lata świetności ma już dawno za sobą. W kanałkach lasku kiedyś można było spotkać kąpiące się dzieci, nad stawem zawsze można było spotkać wędkarzy. Obecnie polana w pobliżu źródła i górka służą latem amatorom opalania się [2]. Przez środek lasu, wzdłuż sztucznego kanału nawadniającego ten obszar [4], prowadzi alejka z latarniami, która kończy się za zakrętem, kilkadziesiąt metrów w głębi [3]. Z Parkiem sąsiaduje kompleks sportowy oraz plac zabaw.

Rudawka, nazywana też Rudawą, to dawna rzeka w Warszawie. Jej przebieg został zatarty przez budowę trasy AK. Obecnie widoczny jest jej odcinek przy Podleśnej, fragment starego koryta w Lasku Bielańskim, fragment naprzeciwko wejścia na cmentarz Powązkowski oraz Park Olszyna [5].

Obiekty, pomniki, tablice:

Tablica pamiątkowa

W Parku znajduje się tablica pamiątkowa o treści „Park Olszyna wybudowany w latach 1973-1975 przy udziale czynu społecznego załóg Miejskich Zakładów Komunikacyjnych, Huty Warszawa oraz mieszkańców dzielnicy” [11].

XVIII wiek i wcześniej:


XVIII wiek i wcześniej

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XIX wiek:


XIX wiek

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Okres międzywojenny:


Okres międzywojenny

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:


II wojna światowa i Powstanie Warszawskie

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Odbudowa stolicy:


Odbudowa stolicy

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Czasy PRL-u:

Park Olszyna powstał w latach 1973-1975 w ramach czynu społecznego mieszkańców stolicy [1].

Przemiany 1989-2000:

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowego Olszyna

Od 1994 roku obszar parku jest chroniony jako Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowego "Olszyna" [1] rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 18 maja [10]. Zespół o powierzchni 2,23 ha obejmuje ochroną zadrzewienie z olszy czarnej oraz niewielki staw. Jest to teren silnie uwilgocony [6], o składzie gatunkowym nawiązującym do antropogenicznych układów łąk wilgotnych [10]. Pozostałością bagiennego pochodzenia jest podłoże torfowe osiągające grubość około 1 metra. Powstał w celu zachowania wartości olsu kępowego [6]. Można tu spotkać wiele roślin (mniszek lekarski, koniczyna biała, wiechlina łąkowa, kostrzewa czerwona [6]) i zwierząt, m.in. kolonię błękitnych motyli – modraszków oraz miejsca lęgowe kaczek krzyżówek [3], do których jesienią i zimą dołączają inne gatunki: krakwa i rożeniec. Oczywiście najcenniejszym okazem chronionym jest Olsza czarna [6]. Podejmowane są działania mające na celu odtworzenie warunków siedliskowych poprzez podniesienie lustra wody w okresie wiosennym i jesiennym, inicjujące tworzenie się typowego olsu oraz roślinności szuwarowej [10]. Przez Park Olszyna prowadzi ścieżka przyrodnicza [6].

W 1998 roku [13] na skraju parku zbudowano nowy pawilon ujęcia wody oligoceńskiej [1].

XXI wiek:

Na początku XXI wieku uprzątnięto teren po barakach budowniczych Trasy Toruńskiej [2]. Przyszłość Parku Olszyna jest pod znakiem zapytania mimo istnienia terenu chronionego, gdyż roszczenia własnościowe obejmują cały ten obszar [5].

W ramach miejskiego projektu „Syrenka” na terenie Parku powstał kompleks sportowy. Była to pierwsza Syrenka w Warszawie, otwarta 17 grudnia 2008 roku [9]. Oprócz ogrodzonych boisk ze sztuczną nawierzchnią (wielofunkcyjne o wymiarach 56x30m, do koszykówki o wymiarach 28x17m, do siatkówki o wymiarach 13x22m [8]) znalazł się plac zabaw, ścianka wspinaczkowa i siłownia plenerowa. Obiekt jest oświetlony. Koszt budowy wyniósł 2,3 mln zł [7].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Ścianka bulderingowa

[2008] Ścianka bulderingowa (źródło)

Ścieżka przyrodnicza

[2010] Ścieżka przyrodnicza (źródło)

Wejście do Parku

[2012] Wejście do Parku (źródło)

Głaz w parku

[2014] Głaz w parku (źródło)

Ścianka

[2016] Ścianka (źródło)

Opis przygotowano: 2015-08