ROD Perkun - Gocław - Warszawa - warto zobaczyć w iwaw
ROD Perkun


ROD Perkun

Ten podmokły obszar w latach 50-tych XX wieku zajęły ogródki działkowe. Stosunkowo niedawno zaplanowano wydzielenie południowo-zachodniej części na potrzeby budowy szkoły podstawowej.

altanaaltanagrunty orne i sadygrunty orne i sady

  • Ulice:   ulica Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ulica Perkuna, ulica gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
  • Rok powstania:  1953-1953
  • Obszar MSI:  Gocław
  • Wysokość:   0 m
  • Funkcja:  rekreacyjna
  • Styl:  angielski (krajobrazowy)
  • Związane osoby:

Opis urbanistyczny:

Rodzinny Ogród Działkowy „Perkuna” znajduje się przy ul. Perkuna. Posiada status stałego ogrodu miejskiego, w którym znajduje się 210 działek o powierzchni 8.7 ha. Nazwa ogrodu pochodzi od nazwy ulicy, a ta od bóstwa zwanego Perkun. Główna aleja zwana jest al. Świetlicową [1]. W centralnej części ogrodu znajduje się parterowy, murowany Dom Działkowca. Mieści się w nim Zarząd ROD, biblioteka i sala świetlicowa. Po drugiej stronie alejki jest obszerny plac zabaw [2]. Corocznie w ROD organizowane są dwie imprezy okolicznościowe: Dzień Działkowca i spotkanie wigilijne [1].

Obiekty, pomniki, tablice:


Obiekty, pomniki, tablice

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XVIII wiek i wcześniej:


XVIII wiek i wcześniej

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

XIX wiek:


XIX wiek

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Okres międzywojenny:


Okres międzywojenny

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

II wojna światowa i Powstanie Warszawskie:


II wojna światowa i Powstanie Warszawskie

Niestety nie wiemy nic o tym miejscu w wybranym temacie.

Odbudowa stolicy:

W 1945 roku były w tym miejscu pola uprawne.

Ogród założono 25 lutego 1953 roku. Organem założycielskim były Warszawskie Zakłady Radiowe T-1 (późniejszy Rawar) oraz Państwowa Inspekcja Handlu Miejskiego, które nawiązały współpracę z Wojewódzkim Zarządem Związków Zawodowych. Wyrażono zgodę na lokalizację na terenie przy ul. Nasypowej i ul. Perkuna, stanowiącym własność Skarbu Państwa. Było to dawne koryto Wisły, zabagnione i zarośnięte. Rozpoczęto osuszanie i niwelowanie terenu przez nawożenie ziemi, wytyczono alejki. Powstała dokumentacja hydrologiczna ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych [1].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Prace na działce

[1954] Prace na działce (źródło)

Czasy PRL-u:

W 1960 roku powstał projekt ogrodzenia, a w latach 1965-1979 wykonano prace związane z elektryfikacją ogrodu. W 1963 roku powstał projekt napowietrznej linii elektrycznej w celu oświetlenia alei głównej. Również w 1963 roku pojawiła się koncepcja pozyskania od wojska baraku, który zaadaptowano na pierwszy budynek świetlicy. W 1966 roku doprowadzono do poszczególnych działek instalację wodną [1].

Funkcja ogrodu otwartego przyczyniła się do budowy dróg komunikacyjnych i spacerowych. W 1968 roku zaplanowano plac zabaw dla dzieci (powstały piaskownice, huśtawki, ustawiono ławki, teren odgrodzono od pozostałego żywopłotem, nadając mu charakter wydzielony wewnątrz całego ogrodu), postawiono budynki dla celów gospodarczych i społeczno-kulturalnych oraz zasadzono rząd drzew ozdobnych wzdłuż ul. Nasypowej [1].

Dom Działkowca wybudowano w latach 1972-1973 [1]. Od lat 70-tych XX wieku istnieje w ogrodzie biblioteka, otwarta i dostępna dla wszystkich [1].

W 1980 roku Biuro Planowania Rozwoju Warszawy nadało terenowi status ogrodu stałego, oprócz działek użytkowanych przez Polskie Zakłady Optyczne (3.4 ha), które uzyskały status ogrodu czasowego. W tym samym roku Urząd Warszawa Praga-Południe wydał decyzję powiększającą ogród o 20 nowych działek od ul. Anińskiej [1].

W 1981 roku dobudowano do istniejącej świetlicy część sanitarną i zaplecze kuchenne. W latach 1985-1986 wybudowano część rekreacyjną dla dzieci i dorosłych [1].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Ogrody

[1987] Ogrody (źródło)

Przemiany 1989-2000:

W 1990 roku wywiercono trzecią studnię głębinową [1].

XXI wiek:

W 2001 roku wykonano remont i modernizację Domu Działkowca, zlikwidowano ostatni odcinek napowietrznej sieci energetycznej, umieszczając ją w gruncie. Przeprowadzono modernizację ogrodzenia zewnętrznego. W latach 2002-2010 roku wykonano wymianę 1168 metrów rur sieci wodociągowej [1].

ROD od momentu powstania ogrodu do 2006 roku posiadał charakter ogrodu otwartego (dostępnego dla wszystkich). Został zamknięty z uwagi na akty wandalizmu. W budynku administracyjno-magazynowym oraz w świetlicy i na zapleczu kuchennym zainstalowano monitoring, a w latach 2007-2009 była nawet zatrudniona ochrona [1].

Powstały w 2016 roku plan zagospodarowania zakładał przekształcenie działek w rodzaj parku, a od ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego dopuszczał szpaler siedmiopiętrowych domów. Pomiędzy nimi a działkami miała przebiegać aleja pieszo-rowerowa, a przez teren działek trzy kolejne aleje [6].

Autosalon

Między latami 2001-2005 od południa (ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 32B) powstał autoryzowany serwis samochodowy Subaru, zlikwidowany na przełomie 2017-2018 roku.

Szkoła podstawowa

Z uwagi na brak szkół w okolicy, pierwotnie wzdłuż ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego [8] zaplanowano budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 2016 roku. Okazało się że zaprojektowanie szkoły na wąskim pasie gruntu wzdłuż ulicy (wcześniej projektowano w tym miejscu szerszą arterię [5]) jest niemożliwe. Zdecydowano, że inwestycja musi zająć też teren ROD Perkun. [3]. Następna wersja planów zakładała, że likwidacji ulegnie 1/3 działek. Ostatnie rozwiązanie zakłada przeznaczenie pod inwestycję oświatową ok. 30-35 działek (część działek najbliżej ul. Nowaka-Jeziorańskiego to dzikie ogródki działkowe [5]) [8]. Właściciele tych działek rozpoczęli protest, który skutecznie zablokował prace. Dopiero gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze oddaliło skargę, budowa mogłaby ruszyć w IV kwartale 2018 roku [3] i placówka miałaby zostać oddana we wrześniu 2019 roku [4]. Jest jednak problem ze znalezieniem wykonawcy, gdyż Urząd Dzielnicy zabezpieczył na inwestycję 32 mln zł, tymczasem firmy, które zgłosiły się do przetargu, podały kwoty ok. 65 mln zł [9].

Projekt obiektu powstał w łódzkiej pracowni P.P.B. Ekobud. Początkowo na szkołę dla 600 dzieci i przedszkole dla 175 maluchów zarezerwowano prawie 8 mln zł. W ramach inwestycji zaplanowano budynek szkolny, place zabaw dla dzieci w różnym wieku, dwa boiska oraz bieżnię, stojaki na rowery i ławki. Całość ma uzupełnić 225 sztuk drzew owocowych i krzewów oraz donice z zielenią [3]. Nowy budynek pomieści co najmniej 24 oddziały szkolne, uczniowie będą mogli korzystać ze stołówki oraz świetlicy [4]. Na koncepcji architektonicznej widać, że gmach ma mieć fantazyjny pochyły dach obsadzony zielenią [5].

Baza stron www, gdzie można znaleźć grafiki:

Plac zabaw

[2011] Plac zabaw (źródło)

Dom Działkowca

[2011] Dom Działkowca (źródło)

Wejście

[2011] Wejście (źródło)

Plany zagospodarowania

[2016] Plany zagospodarowania (źródło)

Wizualizacje szkoły

[2017] Wizualizacje szkoły (źródło)

Wizualizacje szkoły

[2017] Wizualizacje szkoły (źródło)

Wizualizacje szkoły

[2017] Wizualizacje szkoły (źródło)

Odwierty pod budowę szkoły

[2017] Odwierty pod budowę szkoły (źródło)

Lokalizacja szkoły

[2017] Lokalizacja szkoły (źródło)

Jedna z działek

[2017] Jedna z działek (źródło)

Jedna z działek

[2017] Jedna z działek (źródło)

Salon samochodowy

[2017] Salon samochodowy (źródło)

Ogrody

[2017] Ogrody (źródło)

Wizualizacja

[2018] Wizualizacja (źródło)

Wizualizacja

[2018] Wizualizacja (źródło)

Wizualizacja

[2018] Wizualizacja (źródło)

Wizualizacja

[2018] Wizualizacja (źródło)

Zaktualizowano: 01 - 2019